Finante

Specializare în tehnologia informaţiei pentru administrarea impozitului pe venitul persoanelor fizice

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă:   Specializare în tehnologia informaţiei pentru administrarea impozitului pe venitul persoanelor fizice   Marţi, 4 septembrie a.c., în organizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea, se va deschide un seminar pentru perfecţionarea profesională a personalului […]

Borderoul de achiziţie pentru cereale şi produse cerealiere

Borderoul de achiziţie pentru cereale şi produse cerealiere   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte operatorilor economici că Borderoul de achiziţie pentru cereale şi produse cerealiere este un document cu regim special, fiind reglementat de Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.027/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550/26.06.2007. Borderoul […]

DREPT LA REPLICă

DREPT LA REPLICă   În legătură cu articolul „Direcţia de Finanţe Vâlcea execută un patrimoniu de 2,6 milioane de euro pentru o datorie de 200.000 de euro/ Lovitură imobiliară cu ajutorul statului, publicat în „România liberă”, nr. 5.309 din 20 august 2007”, p. 1, 10, semnat de Cătălin Antohe, pentru informarea completă şi corectă a […]

Modificări ale Legii contabilităţii (III)

Modificări ale Legii contabilităţii (III)     Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la 31 iulie 2007. Astăzi, prezentăm ultima partea a serialului.Publicare […]

Modificări ale Legii contabilităţii (II)

Modificări ale Legii contabilităţii (II)   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la 31 iulie 2007. Astăzi, prezentăm partea a doua […]

Au intrat în vigoare modificările aduse Legii contabilităţii

În atenţia operatorilor economici!   Au intrat în vigoare modificările aduse Legii contabilităţii   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează într-o serie de articole în legătură cu modificările aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin Legea nr. 295/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506/ 2007, cu aplicabilitate de la […]

Sistemul de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind impozitele devine operaţional

Din septembrie 2007, şi în judeţul Vâlcea,   Sistemul de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind impozitele devine operaţional   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că a fost emis Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 521/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace […]

Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale

Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale   Într-un articol anterior am abordat problematica Strategiei adoptate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2007-2011. În acest context, în articolul de mai jos, prezentăm, în sinteză, obiectivele strategice pe termen mediu ale administraţiei fiscale. În viziunea Strategiei ANAF pentru perioada 2007-2011, creşterea gradului […]

Pentru a asigura o transparenţă instituţională mai bună, Finanţele vâlcene au lansat website-ul propriu - www.finante.vl.ro

Pentru a asigura o transparenţă instituţională mai bună, Finanţele vâlcene au lansat website-ul propriu - www.finante.vl.ro   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a lansat website-ul propriu cu adresa www.finante.vl.ro, punând la dispoziţia contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi a presei scrise şi audiovizuale, o bogată sursă de informaţii utile. În acelaşi […]

în semestrul I 2007, Fiscul vâlcean a efectuat 1.500 de verificări

În semestrul I 2007, Fiscul vâlcean a efectuat 1.500 de verificări   Inspectorii au stabilit suplimentar pentru bugetul de stat 53,3 milioane lei, iar 17 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate Direcţia Generală a Finanţelor […]

Calculul taxei pentru autoturisme şi autovehicule

Calculul taxei pentru autoturisme şi autovehicule   Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează persoanele fizice şi juridice, care datorează taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, că pot solicita unităţii fiscale competente, calculul acesteia pe baza cărţii de identitate a vehiculului prezentată în original. Unitatea fiscală competentă în administrarea persoanei fizice/juridice sau în cazul persoanelor […]

Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative

Se apropie termenul pentru declararea livrărilor/achiziţiilor intracomunitare de bunuri pentru trimestrul al II-lea!   Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative   1. Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv, a […]

25 iulie - termenul legal pentru depunerea Declaraţiei 394

25 iulie - termenul legal pentru depunerea Declaraţiei 394   Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru semestrul I […]

Luni, 2 iulie a.c. - ultima zi a termenului legal pentru depunerea Declaraţiei cod 205

Luni, 2 iulie a.c. - ultima zi a termenului legal pentru depunerea Declaraţiei cod 205   Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, reaminteşte plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă că, la 30 iunie 2007, expiră termenul legal de depunere a Declaraţiei 205 - „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut cu regim de reţinere […]

Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale

Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale Într-un articol anterior am abordat problematica Strategiei adoptate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2007-2011. În acest context, în articolul de mai jos, prezentăm, în sinteză, obiectivele strategice pe termen mediu ale administraţiei fiscale. În viziunea Strategiei ANAF pentru perioada 2007-2011, creşterea gradului de […]

15 cazuri de evaziune fiscală sesizate de finanţe

15 cazuri de evaziune fiscală sesizate de finanţe În primele cinci luni ale anului 2007 au “recuperat” pentru bugetul statului suma de 52 de milioane de lei şi au descoperit 15 cazuri de evaziune fiscală. Au fost încasate astfel 33,9 milioane de lei reprezentând diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate […]

REGISTRUL DE EVIDEN├×ă FISCALă

REGISTRUL DE EVIDEN├×ă FISCALă Contribuabililii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi să întocmescă Registrul de evidenţă fiscală şi să-l prezinte organelor de inspecţie fiscală competente. Documentul are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată […]

Obligaţiile fiscale aferente lunii mai 2007 se declară pe noul formular de Decont de TVA, cod 300

În atenţia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA!   Obligaţiile fiscale aferente lunii mai 2007 se declară pe noul formular de Decont de TVA, cod 300   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că a apărut noul formular de Decont de TVA, cod 300. Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de […]

Vâlcenii finanţează ONG-urile

Vâlcenii finanţează ONG-urile 12.624 de vâlceni au direcţionat 2% din impozit spre organizaţiile non-profit Conform statisticilor de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, în acest an mult mai muklţi vâlceni au decis să finanţeze organizaţiile non-profit. Astfel, 12.624 de contribuabili vâlceni au direcţionat 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul 2006 spre entităţi […]

O NOUă PROCEDURă LA SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL FIRMELOR

În dezbatere publică: O NOUă PROCEDURă LA SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL FIRMELOR Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat proiectul de Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social. Noul […]

Regimul de declarare derogatoriu

Regimul de declarare derogatoriu   Acordarea regimului de declarare derogatoriu   În caz de inactivitate temporară, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, depunerea declaraţiilor poate fi […]

Decontul special de TVA, Cod 301

Decontul special de TVA, Cod 301 Obligaţia completării şi depunerii 1. Persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Codul Fiscal, dar neînregistrate conform art. 153 (înregistrarea normală la depăşirea plafonului sau prin opţiune pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi economice) pentru: - achiziţii intracomunitare de bunuri, altele decât achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau […]

NOUL REGIM AL CAZIERULUI FISCAL

În dezbatere publică: NOUL REGIM AL CAZIERULUI FISCAL Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea înformează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat proiectul de Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor privind aprobarea modelului şi a conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise […]

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe