Finante

Miercuri, 25 septembrie a.c. inclusiv, termen pentru unele obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, până miercuri, 25 septembrie a.c. inclusiv, după caz, trebuie depuse la Fisc: - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA […]

Începând cu luna august, bonurile fiscale nu se mai declară în Declaraţia 394

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582/13.09.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2.986/2013 pentru modificarea pct. 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de […]

Finanţele Publice extind executarea silită a lui Ion Molete- Europan Prod: 3 macarale şi 8 vagoane sunt scoase la licitaţie

  Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vâlcea va organiza în data de 8 august 2013, la sediul DGFP Vâlcea, prima licitaţie publică pentru vânzarea  bunurilor mobile sechestrate prin procesul verbal de sechestru nr. 871/13 mai 2013, proprietate a debitorului SC Europan Prod Fililala Râmnicu Vâlcea SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Râmnicu Vâlcea, în […]

Miercuri, 25 septembrie, termen pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III 2013

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează persoanele fizice organizate ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au […]

Noi prevederi privind scutirea de impozit pe venituri din salarii pentru angajaţii din domeniul informatic

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea,  informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Finanţelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Condiţii Potrivit prevederilor acestui act […]

TVA la livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 septembrie 2013, se aplică taxarea inversă la TVA pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru transferul de certificate verzi, […]

Propunere pentru modificarea procedurii de...

Propunere pentru modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/Transparenţă decizională, au fost publicat şi poate fi consultatProiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. […]

Calculul şi restituirea timbrului de mediu

Calculul şi restituirea timbrului de mediu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 88/2013 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137/14.03.2013, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a […]

Reglementări privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale

Reglementări privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127/8.03.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene. În documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, principalele modificări şi completări care […]

Ministerul Finanţelor Publice acordă împrumuturi unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Ministerul Finanţelor Publice acordă împrumuturi unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 29 martie […]

Fiscul a început executarea silită a patronului de la Onilserv şi liderul PC Vâlcea, Ionel Giuran

• În contul unor datorii la bugetul de stat, Fiscul a început executarea silită a patronului de la Onilserv şi liderul PC Vâlcea, Ionel Giuran Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, a dat publicităţii anunţul cu privire la organizarea în data de 20 martie 2013, a primei […]

Obligaţii declarative la Finanţele Publice cu termene în luna martie 2013

Obligaţii declarative la Finanţele Publice cu termene în luna martie 2013 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna martie 2013, după caz, trebuie depuse la Fisc documentele precizate mai jos. Până la 1 martie a.c. inclusiv: - Declaraţie pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfăşurat activitate de la […]

Inventarierea arieratelor şi a plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Inventarierea arieratelor şi a plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104/21.02.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a minicipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la […]

Joi, 28 februarie a.c. inclusiv, termen limită pentru unele obligaţii fiscale

Joi, 28 februarie a.c. inclusiv, termen limită pentru unele obligaţii fiscale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, până joi, 28 februarie, trebuie depuse la Fisc, după caz: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art. 119 Cod […]

Taxare inversă în cazul măsurilor de simplificare

Taxare inversă în cazul măsurilor de simplificare În documentarul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor interesaţi principalele aspecte referitoare la măsurile de simplificare privind plata taxei pe valoarea adăugată aplicate pentru anumite operaţiuni pentru care beneficiarii sunt obligaţi la plata taxei. Aplicabilitate Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: […]

Fiscul execută silit Hotelul Buridava din Ocnele Mari şi mai multe terenuri şi spaţii comerciale

• Din cauză că societatea Oltenia San Tour a acumulat datorii imense la bugetul de stat, Fiscul execută silit Hotelul Buridava din Ocnele Mari şi mai multe terenuri şi spaţii comerciale Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului (AFPM) Râmnicu Vâlcea, din cadrul DGFP Vâlcea, va organiza în data de 21 februarie 2013 prima licitaţie publică pentru […]

Modificări şi completări aduse Codului Fiscal referitoare la contribuţiile sociale

Modificări şi completări aduse Codului Fiscal referitoare la contribuţiile sociale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. În articolul de […]

Bilanţ la Finanţele Publice vâlcene: în 2012, venituri bugetare mai mari cu 2,9%

Bilanţ la Finanţele Publice vâlcene: în 2012, venituri bugetare mai mari cu 2,9% Vineri, 1 februarie 2013, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a făcut bilanţul activităţii desfăşurate în anul 2012. Au participat: Mihail Constantin, vicepreşedinte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentanţi ai Insituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, ai principalelor instituţii publice […]

În dezbatere publică: procedura pentru implementarea şi administrarea grupului fiscal unic

În dezbatere publică: procedura pentru implementarea şi administrarea grupului fiscal unic Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat şi poate fi consultat┬áProiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, […]

Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal

Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 896/28.12.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.717/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.696/2011privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul […]

Opţiunea privind plăţile anticipate în contul impozitului pe profit

Opţiunea privind plăţile anticipate în contul impozitului pe profit Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, plătitori de impozit pe profit că, pentru anul fiscal 2012, contribuabilii alţii decât societăţile bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, organizaţiile nonprofit şi cei care obţin venituri majoritare din cultura […]

Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013

Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care […]

Foarte important! De la 1 ianuarie 2013, se aplică sistemul taxei pe valoarea adăugată la încasare

Foarte important! De la 1 ianuarie 2013, se aplică sistemul taxei pe valoarea adăugată la încasare În documentarul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă, în sinteză, principalele caracteristici ale sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2013. Aplicabilitate obligatorie • Persoane impozabile […]

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe