Inventarierea arieratelor şi a plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

duminică, 24 februarie 2013

Inventarierea arieratelor şi a plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104/21.02.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a minicipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Potrivit actului normativ menţionat mai sus, se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze, până la 28 februarie 2013, verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Verificările la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor viza următoarele:

- evidenţierea corectă a arieratelor (plăţi restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 2013;

- evidenţierea corectă a plăţilor restante, cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 31 ianuarie 2013.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor de mai sus la o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se constată o creştere cu peste 20% a arieratelor în sold la 31 ianuarie 2013 faţă de cele în sold la 31 decembrie 2012, se va solicita Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competente efectuarea de controale încrucişate la furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări care au de primit de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce au devenit arierate în luna ianuarie 2013.

La data intrării în vigoare a ordinului, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti emit decizii prin care nominalizează personalul împuternicit.

Rezultatele verificării şi măsurile de reducere a arieratelor şi a plăţilor restante, identificate şi propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie şi activitatea instituţiilor subordonate, inclusiv prin contractarea de împrumuturi în condiţiile prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.

Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se “Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale”, potrivit modelului prevăzut în anexa ordinului, care se transmite până la data de 5 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la 21 februarie 2013.

Cursuri valutare pentru calcularea plafoanelor privind TVA utilizate în anul 2013

În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă cursurile valutare valabile pentru anul 2013 în legătură cu operaţiunile privind taxa pe valoarea adăugată.

Pentru înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA potrivit art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal plafonul este de 65.000 euro. Echivalentul în lei al plafonului de 65.000 euro s-a stabilit la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei/euro) şi s-a rotunjit la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

La persoanele impozabile plătitoare de TVA, pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA, potrivit art. 156 indice 1 alin. (2) din Codul Fiscal plafonul este de 100.000 euro. Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului (cursul de schimb valabil pentru 31.12.2012 este 4,4291 lei/euro).

Pentru plafonul de 10.000 euro reprezentând achiziţii intracomunitare de bunuri, prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal, echivalentul în lei aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Pentru vânzări la distanţă, potrivit art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 35.000 euro se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

Obligaţii fiscale ale persoanelor juridice care au cel puţin 50 de angajaţi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor care au cel puţin 50 de angajaţi că, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap în proporţie de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Această sumă se va declara lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, la poziţia 23 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;

2. să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

În cazul în care autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au optat pentru achiziţionarea de produse ori de servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, vor completa formularul 100 astfel:

- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în luna de raportare nu există obligaţia declarării poziţiei 23 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;

- când valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în luna de raportare, la poziţia 23 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;

- în cazul în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat , poziţia 23 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” nu se declară în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

Formularul 100 se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi poate fi descărcat de pe websiteurile:

- ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii;

- DGFP Vâlcea - www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii;

De asemenea, formatul electronic al Declaraţiei 100 se poate obţine şi direct, gratuit, de la sediul unităţilor teritoriale aparţinătoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe