Finante

Persoanele fizice pot direcţiona 2% din impozitul anual datorat statului spre entităţi non-profit

Până la 15 mai a.c., inclusiv, Persoanele fizice pot direcţiona 2% din impozitul anual datorat statului spre entităţi non-profit Contribuabilii pot decide asupra modului în care sunt cheltuiţi 2% din impozitul datorat pe venit, prin direcţionarea acestei sume către o organizaţie neguvernamentală. În acest sens, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la […]

Plata datoriilor vă scuteşte de publicarea pe ”lista ruşinii”

În atenţia restanţierilor la Bugetul consolidat al statului! Plata datoriilor vă scuteşte de publicarea pe ”lista ruşinii” Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 27 aprilie 2007, pe site-ul www.mfinante.ro, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 martie 2007. […]

Persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit

Persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit Contribuabilii pot decide asupra modului în care sunt cheltuiţi 2% din impozitul datorat pe venit, prin direcţionarea acestei sume către o organizaţie neguvernamentală. În acest sens, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe […]

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii este operaţională

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii este operaţională   Noua structură constituită în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea a preluat în administrare 200 de persoane juridice, selecţionate pe baza criteriilor stabilite, astfel: - 70 au înregistrat o cifră de afaceri raportată la situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005, cuprinsă între 10 până […]

Firmele mijlocii vor fi administrate de o nouă structură

Firmele mijlocii vor fi administrate de o nouă structură Începând cu 1 aprilie 2007, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea va funcţiona Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM) în baza ordinelor ministrului Finanţelor Publice 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii […]

Finanţele Publice au dispus confiscări de 24.000 lei

Finanţele Publice au dispus confiscări de 24.000 lei   În ultima lună, reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea au efectuat controale de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale la 223 de agenţi economici din Vâlcea. În primul rând au fost controlate cuantumurile plăţii taxelor şi impozitelor, la bugetul de stat. Inspectorii fiscali au constatat astfel […]

PERFEC├×IONARE îN domeniul VERIFICăRII ACHIZI├×IILOR PUBLICE

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă: PERFEC├×IONARE ÎN domeniul VERIFICăRII ACHIZI├×IILOR PUBLICE Luni, 12 februarie a.c., la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, se deschide cursul de perfecţionare pe tema „Manualul operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de concesiune de lucrări şi a […]

Recuperarea Taxei pe Valoarea Adăugată plătită în alte state

Recuperarea Taxei pe Valoarea Adăugată plătită în alte state Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează pe contribibuabilii interesaţi că au posibilitatea să-şi rercupereze TVA plătită în alte state, în baza Certificatului de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA. Acest document se utilizează pentru solicitarea rambursării taxei facturată de alte persoane […]

Asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi

În atenţia asociaţiilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice Asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente-comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole sunt obligate să depună la unitatea fiscală de care aparţin “Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite […]

FISCUL VâLCEAN A STABILIT SUPLIMENTAR PENTRU BUGET 1.067 DE MII DE LEI

În luna februarie a.c.,   FISCUL VÂLCEAN A STABILIT SUPLIMENTAR PENTRU BUGET 1.067 DE MII DE LEI   Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna februarie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul […]

Vâlcea are 200 de contribuabilii mijlocii

Vâlcea are 200 de contribuabilii mijlocii Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 266/2007 a stabilit criteriile de selectare a contribuabililor mijlocii care, de la 1 aprilie 2007, vor fi gestionaţi fiscal de noua structură - Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii. Astfel, la nivelul judeţului Vâlcea, […]

SE îNFIIN├×EAZă Administraţia pentru Contribuabilii Mijlocii

La Finanţe Publice, o nouă etapă a reformei fiscale: SE ÎNFIIN├×EAZă Administraţia pentru Contribuabilii Mijlocii Reforma administraţiei publice constituie o prioritate a Guvernului României, fiind una dintre cerinţele de bază pentru integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană - proces care implică un nou mod de administrare a serviciilor şi alte tipuri organizaţionale bazate pe deconcentrare […]

DEPUNEREA FIŞELOR FISCALE PENTRU 2006

În atenţia angajatorilor! DEPUNEREA FIŞELOR FISCALE PENTRU 2006 Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale pentru anul 2006 în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, la unitatea fiscală unde îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până […]

Operatorii economici nu trebuie să raporteze personal la fisc fiecare factură fiscală

Actualitatea fiscală Operatorii economici nu trebuie să raporteze personal la fisc fiecare factură fiscală Pentru eliminarea eventualelor confuzii create prin vehicularea unor informaţii eronate legate de regimul facturilor după aderarea României la Uniunea Europeană Ministerul Finanţelor Publice precizează cele de mai jos.Operatorii economici nu trebuie să raporteze personal fiecare factură fiscală, aşa cum eronat s-a […]

noi PROIECTE DE ACTE NORMATIVE FISCALE

În dezbatere publică: NOI PROIECTE DE ACTE NORMATIVE FISCALE Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice următoarele proiecte de Ordine ale ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea:- procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;- modificării şi completării Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. […]

SE APROPIE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI 205

În atenţia plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă! SE APROPIE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI 205 Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; obţinute în baza unui contract de agent/ comision/ mandat comercial; din activitatea de […]

FISCUL VâLCEAN A APLICAT 827 DE AMENZI CONTRAVENŢIONALE

În 2006, pentru disciplinarea operatorilor economici, FISCUL VÂLCEAN A APLICAT 827 DE AMENZI CONTRAVENŢIONALE În anul 2006, pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională […]

Transparenţă în prteneriatul contribuabil - Fisc

Transparenţă în prteneriatul contribuabil - Fisc Liberul acces la informaţiile de interes public             În cursul anului 2006, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a primit 264 de solicitări, 10 fiind formulate de persoane fizice şi 254 de persoane juridice.Din punct de […]

Depunerea declaraţiei privind perioada fiscală de raportare a TVA

Atenţie! Joi, 25 ianuarie 2007, ultima zi pentru Depunerea declaraţiei privind perioada fiscală de raportare a TVA Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că agenţii economici care, în anul fiscal 2006, au avut, potrivit legii, obligaţii declarative lunare la TVA, dar au realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite […]

Cine trebuie să depună situaţiile financiare la 31 decembrie 2006

Cine trebuie să depună situaţiile financiare la 31 decembrie 2006 Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 la registratura administraţiilor Finanţelor […]

Regimul producţiei de ţuică şi rachiu pentru consumul propriu al gospodăriei individuale

Regimul producţiei de ţuică şi rachiu pentru consumul propriu al gospodăriei individuale    Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru ţuica şi rachiurile de fructe obţinute în gospodăriile individuale pentru consum propriu, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, se […]

Obligaţii declarative ale persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit pe anul 2007

Actualitatea fiscală Obligaţii declarative ale persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit pe anul 2007 Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi sunt impuşi pe bază de norme de venit, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau […]

Procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA

Procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA    Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pentru contribuabili înfiinţaţi după 1 ianuarie 2007, care au optat pentru înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare, se eliberează în termen de 24 de ore de la depunerea documentaţiei complete. În acest sens, această […]

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe