|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA 

Procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA

   Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pentru contribuabili înfiinţaţi după 1 ianuarie 2007, care au optat pentru înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare, se eliberează în termen de 24 de ore de la depunerea documentaţiei complete. În acest sens, această categorie de contribuabili, după înregistrarea în Registrul Comerţului, trebuie să solicite Fiscului eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, va fi depus la unitatea fiscală la care este arondat formularul “Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţi care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare (cod MFP 14.13.04.02/c), pus la dispoziţie gratuit, şi o copie după certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerţului.
                Depunerea documentaţiei se face fie de contribuabil, fie de un împuternicit.
                În cazul depunerii documentaţiei prin împuternicit acesta trebuie să prezinte actul de împuternicire în condiţiile precizate de art. 18 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat.
                De reţinut! Fiscul poate solicita contribuabilului informaţii suplimentare cu privire la operaţiunile taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere pe care intenţionează să le realizeze din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de înregistrare în scopuri de TVA.
                Atenţie! Reprezentanţi legali se vor legitima la ghişeele unităţilor fiscale cu actul de identitate care va fi confruntat cu datele transmise de Oficiul Registrul Comerţului.

               

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă:
PERFECţIONARE ÎN domeniul ajutorului de stat
Joi, 11 ianuarie a.c., în organizarea Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Politicilor şi Resurselor Umane, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, se deschide un curs de perfecţionare pe tema procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat.
Timp de două zile, la Călimăneşti, directorii executivi şi câte un reprezentant din cadrul compartimentelor de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate de la direcţiile generale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti îşi vor perfecţiona pregătirea profesională în domeniu.
Moderatorii cursului, experţi ai Direcţiei Generale Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, vor prezenta procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, care instituie noi atribuţii pentru Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale finanţelor publice judeţene.

Un loc important în economia cursului este alocat stabilirii modalităţilor de raportare privind ajutoarele de stat acordate operatorilor economici din zonele libere şi cele favorizate.

 
Procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în scopuri de tva

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pentru contribuabili înfiinţaţi după 1 ianuarie 2007, care au optat pentru înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare, se eliberează în termen de 24 de ore de la depunerea documentaţiei complete. În acest sens, această categorie de contribuabili, după înregistrarea în Registrul Comerţului, trebuie să solicite Fiscului eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, va fi depus la unitatea fiscală la care este arondat formularul “Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţi care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare (cod MFP 14.13.04.02/c), pus la dispoziţie gratuit, şi o copie după certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerţului.
                Depunerea documentaţiei se face fie de contribuabil, fie de un împuternicit.
                În cazul depunerii documentaţiei prin împuternicit acesta trebuie să prezinte actul de împuternicire în condiţiile precizate de art. 18 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat.
                De reţinut! Fiscul poate solicita contribuabilului informaţii suplimentare cu privire la operaţiunile taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere pe care intenţionează să le realizeze din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de înregistrare în scopuri de TVA.
                Atenţie! Reprezentanţi legali se vor legitima la ghişeele unităţilor fiscale cu actul de identitate care va fi confruntat cu datele transmise de Oficiul Registrul Comerţului.

               

Până la 31 ianuarie 2007,

trebuie desemnat un sediu permanent responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA
Persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA prin sedii permanente, înainte de data aderării, au obligaţia ca, până la 31 ianuarie 2007, să desemneze un sediu permanent responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor permanente de pe teritoriul României (potrivit dispoziţiilor punctului 66 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004). Drept consecinţă, începând cu luna ianuarie 2007, toate operaţiunile impozabile ale tuturor sediilor permanente vor fi efectuate utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al sediului permanent desemnat. Totodată, celelalte sedii permanente vor solicita, până la 31 ianuarie 2007, scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, însoţită de certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, la organul fiscal în a cărui evidenţă sunt înregistrate.
 
Obligaţiile restante la 31 decembrie 2006 vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
                În vederea descurajării acumulărilor de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, exclusiv microîntreprinderile, precum şi operatorii economici pentru care s-a început procedura de reorganizare judiciară şi faliment, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza, până pe data de 28 ianuarie a.c., lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, inclusiv la capitolul contribuţii sociale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor: de stat, asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de şomaj şi cel al asigurărilor de sănătate.

Obligaţiile restante la 31 decembrie 2006 ale firmelor vâlcene vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Publicarea pe această listă poate fi evitată prin achitarea obligaţiilor restante faţă de buget.
 

Transparenţă în parteneriatul contribuabil – Fisc:

Dreptul de petiţionare al cetă├×eanului
Dreptul de petiţionare este consfinţit de Constituţia României. Astfel, în virtutea art. 51, cetăţeanul are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu.
De asemenea, şi organizaţiile legal constituite pot formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.
Important! În categoria petiţiilor intră: cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri primite de la cetăţeni sau o organizaţie legal constituită.
Petiţiile adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea pot fi depuse personal la sediul instituţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada General Magheru, nr.17 sau pot fi trimise prin poştă şi fax.

De asemenea, petiţionarii au posibilitatea să trimită solicitările şi prin mail la adresa: Iulian.Popescu.vl@mail.mfinante.gv.ro.

 
PROGRAMUL DE AUDIEN├×E LA DGFP VÂLCEA
Primirea în audienţă a persoanelor fizice şi juridice la conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea se desfăşoară după următorul program:
– la directorul executiv al DGFP Vâlcea – joi, între orele 12,00 şi 14,00;
– la directorul executiv adjunct, Activitatea Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului – miercuri, între orele 12,00 şi 14,00;
– la directorul executiv adjunct, Activitatea Control Fiscal – marţi, între orele 12,00 şi 14,00.
Important! Primirea în audienţă se face pe bază de cerere scrisă din care să rezulte în mod expres problemele ce urmează a fi prezentate, depusă la Registratura instituţiei.
 

TELEFONUL CONTRIBUABILULUI – 73.17.07

Pentru facilitarea acordării asistenţei contribuabililor, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea funcţionează o linie telefonică directă, cu numărul 73.17.07.
De luni până vineri, între orele 8,00 şi 16,00, serviciul răspunde contribuabililor la întrebări privind prevederile şi aplicarea legislaţiei fiscale.
 

Leave a Response