Finante

VIDEO tutoriale RO e-Factura: Cum te înscrii în sistem și cum emiți e-facturi cu instrumentele gratuite de la Ministerul Finanțelor. Ministru: Amenzile, începând din aprilie 2024

Ministerul Finanțelor a publicat pe YouTube două tutoriale care arată cum pot firmele să se înscrie în sistem și să folosească instrumentele gratuite pentru a emite facturile electronice, oficialii din institiție subliniind că aplicarea amenzilor pe relația B2B se va face de la 1 aprilie 2024. Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu, etapizat, de la 1 ianuarie 2024, […]

Persoanele juridice pot achita obligațiile fiscale și bugetare cu cardul bancar la POS-urile instalate în toate unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului

  În Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor (OMF) nr. 94/2022 privind obligațiile fiscale și bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii, persoane fizice şi juridice că, […]

În atenţia operatorilor economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale care au obligația conectării acestora la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF

  Având în vedere termenele limită de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la  sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al  ANAF stabilite prin OpANAF nr. 435/2021[1], Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează operatorii economici care au obligația  utilizării AMEF conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999[2],  că  […]

Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN, operațional din 11 ianuarie 2021

  La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Națională de Administare Fiscală a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN  prevăzută inițial în data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021. Operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN […]

ANAF contribuie semnificativ la efortul național de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus

    În această perioadă dificilă pentru țara noastră și nu numai, Agenția Națională de Administrare Fiscală a angrenat toate forțele sale în combaterea răspândirii infectiei cu noul virus, dar mai ales pentru asigurarea funcționării Statului Român și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute prin Ordonanțele Militare nr. 1/2020 și 2/2020. ANAF asigură colectarea veniturilor bugetare și […]

Obligaţii declarative cu termene în luna august 2015

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna august 2015, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos. Până la 17 august 2015, inclusiv: - Raportări contabile la 30 iunie 2015. Se depun de persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, […]

Prevederi privind sigilarea-desigilarea unităţilor utilizatorilor de aparatelor de marcat electronice fiscale

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149/27.02.2015, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 218/27.02.2015 pentru aprobarea Procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia […]

Amnistie pentru persoanele fizice care aveau calitatea de asigurat fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

ANAF va emite şi va comunica din oficiu decizii de anulare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru cazurile în care a emis şi comunicat decizii de impunere pentru persoanele fizice care, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi evidenţelor transmise de CNAS către ANAF, aveau calitatea de […]

Obligaţii declarative cu termene în luna august 2014

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna august 2014, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos. Până la 7 august 2014, inclusiv: - Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o […]

În atenţia notarilor publici: Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208!

În documentarul fiscal de mai jos, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte principalele prevederi referitoare la completarea şi depunerea formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.  Obligaţie Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe […]

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a confiscat aproape 2.000 tone cereale

De la 01 iulie 2014, inspectorii antifraudă fiscală desfăşoară la nivel naţional acţiuni de control care vizea­ză activităţile conexe campa­niei de recoltare a cerealelor. În timpul monitorizării şi controlului, atât pe principalele căi de comunicaţie şi noduri rutiere, cât şi la silo­zuri şi la unităţile de morărit şi panificaţie, au fost verificate 714 mijloace de […]

Studenţi de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, la un stagiu de practică în cadrul AJFP Vâlcea

În perioada 30 iunie - 20 iulie a.c., studenţi ai anului II de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu-Vâlcea, participă la un stagiu de practică organizat în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea. „Stagiul de practică se desfăşoară în baza convenţiei încheiată între Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea şi Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, în conformitate […]

 „Simplificarea procedurilor administrative este necesară pentru susţinerea mediului de afaceri”

Ministerul Finantelor Publice a lansat marţi, in dezbatere publica, proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscale. Proiectul de act normativ include o serie de modificari care vizeaza, in principal, imbunatatirea relatiei contribuabililor cu organele fiscale, prin introducerea posibilitatii comunicarii in format electronic, precum si masuri de sprijin […]

Acordarea deducerii speciale pentru credite  în cazul contribuabililor, sau totul despre „electorata”

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 475/ 27.06.2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale cărei prevederi le prezentăm în articolul de mai jos. Acordarea deducerii speciale pentru credite  în cazul contribuabililor care […]

Procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute  prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454/20.06.2014 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice şi ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 741/365/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi […]

Declaraţia informativă privind dividendele acordate acţionarilor

    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389/27.05.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 „Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”.   Declaraţia aprobată prin actul normativ menţionat se completează şi se […]

Luni, 26 mai 2014, termen pentru unele obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, întrucât 25 mai a.c. este zi lucrătoare, până luni, 26 mai a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos: - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Sedepune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 […]

Plăţi anticipate privind impozitul pe profit

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, alţii decât societăţile bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, că pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. În articolul de mai jos, prezentăm principalele elemente ale […]

Reglementări fiscale privind activităţile desfăşurate de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/10.01.2014, a fost publicată Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Potrivit noilor modificări, persoanele fizice autorizate precum şi […]

Începând cu 1 ianuarie 2014, modificare a ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea precizează că, începând cu 1 ianuarie 2014, au fost aduse modificări şi completări Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT). În acest context, reamintim că ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi […]

Perceperea contribuţiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2014. În documentarul de mai […]

Procedura recuperării TVA din state membre ale Uniunii Europene

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru că luni, 30 septembrie a.c., este termen limită pentru depunerea Cererii de rambursare a TVA achitate pentru importuri şi achiziţii de […]

Declaraţia de patrimoniu şi de venituri - formular pentru verificarea fiscală a persoanelor fizice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578/11.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, […]

1 2 3 4 13 14 15 16
  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe