Procedura recuperării TVA din state membre ale Uniunii Europene

joi, 26 septembrie 2013

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru că luni, 30 septembrie a.c., este termen limită pentru depunerea Cererii de rambursare a TVA achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, în cursul anului 2012, formular 318.
În documentarul de mai jos, prezentăm Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Bunuri şi servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA
Persoanele impozabile stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru următoarele categorii de bunuri şi servicii achiziţionate care trebuie descrise în cererea de rambursare, (formularul 318), conform următoarelor coduri:
1. combustibil;
2. închiriere de mijloace de transport;
3. cheltuieli legate de mijloacele de transport;
4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;
5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);
6. cazare;
7. servicii de catering şi restaurant;
8. acces la târguri şi expoziţii;
9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;
10. alte bunuri livrate si servicii prestate.
Atenţie!În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a serviciilor prestate.
Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.
Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor efectuate în alt stat membru este determinat conform legislaţiei din statul membru de rambursare.

Operaţiuni care fac obiectul rambursării TVA
Cererea de rambursare a TVA se referă la următoarele operaţiuni:
a) achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării, sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;
b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.
De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.
Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.
În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.
Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Procedura solicitării rambursării TVA achitate
Cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, se depune în format electronic la organul fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF.
Atenţie! Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate informaţiile cerute.
În vederea completării „Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România”, formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.
Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.
În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.
Important! Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile următoare:
- nu este persoană impozabilă în sensul TVA;
- efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiul art. 141 din Codul Fiscal;
- beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la art. 152 din Codul Fiscal.
*
Bază legală: art. 147 indice 2 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 49 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe