Perceperea contribuţiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

luni, 30 septembrie 2013

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
În documentarul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele prevederi ale acestui nou act normativ.

Potrivit noilor prevederi, persoanele care realizează venituri impozabile din cedarea folosinţei bunurilor datorează contribuţii sociale obligatorii pentru aceste venituri.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia şi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acesta este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Atenţie! La stabilirea obligaţiilor fiscale anuale, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate în cursul anului fiscal se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de organul fiscal competent care are obligaţia de a recalcula baza impozabilă în vederea acordării deductibilităţii şi determinării impozitului pe venitul anual datorat.

Persoanele care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează persoana juridică, şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică între persoane fizice rezidente şi persoane juridice române nu datorează contribuţii de asigurări sociale.

Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri din activităţi independente în calitate de întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venituri obţinute de o persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Important! Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor încadrarea bazei lunare de calcul în plafonul maxim (de 5 ori câştigul salarial mediu brut) se face de către organul fiscal prin decizia de impunere iar pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului încadrarea în plafonul maxim se face de către plătitorul de venit la momentul plăţii venitului.

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum şi cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective revenind plătitorilor de astfel de venituri. Obligaţiile reprezentând contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi cheltuiala deductibilă de 25% la venitul brut, se reţin şi se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.

Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim (un salariu minim brut pe ţară) se realizează de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole care optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei de calcul, iar baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul maxim (de 5 ori câştigul salarial mediu brut) se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală.

Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţie Naţionale de Administrare Fiscală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe