Plăţi anticipate privind impozitul pe profit

miercuri, 29 ianuarie 2014


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, alţii decât societăţile bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, că pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele elemente ale acestui sistem de declarare şi plată.

 

Excepţii

Nu pot opta pentru sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, următoarele categorii de contribuabili care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit astfel:

- organizaţiile nonprofit care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

- contribuabilii ce obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

- persoane juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial.

 

Nu aplică sistemul

De asemenea, nu aplică sistemul plăţilor anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profitul anual contribuabilii care în anul precedent s-au aflat în una din următoarele situaţii:

- nou-înfiinţaţi;

- cei care înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului precedent;

- cei care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare în anul precedent;

- cei care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Aceşti contribuabili aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Atenţie! Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

 

Mod de calcul

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Indicele preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual se comunică, prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate.

 

Formularul 012

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41/17.01.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Formularul 012 se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se comunică organelor fiscale teritoriale competente până la 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului şi este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Şi contribuabilii care, începând cu 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” în termen de 30 zile de la începutul anului fiscal modificat.

Formularul se completează în două exemplare, un exemplar semnat şi ştampilat se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

 

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare

Administraţia Judeţeană a finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 ianuarie 2014, au intrat în vigoare noile prevederi privind sistemul TVA la încasare, modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

Una dintre modificările aduse sistemului TVA la încasare prin actul normativ menţionat mai sus se referă la modalitatea de determinare a cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei. Astfel, potrivit noilor prevederi, în cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se includ şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere, spre deosebire de reglementările în vigoare până la 31 decembrie 2013 potrivit cărora cifra de afaceri includea, în ceea ce priveşte operaţiunile scutite, doar operaţiunile scutite de TVA cu drept de deducere.

Ca urmare a acestei modificări, contribuabilii care:

- optează pentru a continua aplicarea sistemului TVA la încasare în anul 2014, sau

- optează pentru a intra în sistemul TVA la încasare în anul 2014, dacă în anul 2013 nu au aplicat sistemul, vor determina cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei potrivit prevederilor în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, incluzând astfel şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere realizate în cursul anului 2013.

Contribuabilii care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2013 au obligaţia de a verifica dacă cifra de afaceri pentru anul 2013, la care adaugă şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere din anul 2013, depăşeşte sau nu plafonul de 2.250.000 lei, determinat conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 111/2013. În situaţia în care cifra de afaceri astfel determinată depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite ieşirea din sistem, până la 25 ianuarie 2014.

Un alt aspect care derivă din modificarea prevederilor legale privind sistemul TVA la încasare, vizează persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2014 şi care au fost înscrise începând cu această dată şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Având în vedere noile prevederi privind sistemul TVA la încasare potrivit cărora aplicarea sistemului a devenit opţională, în situaţia în care persoanele menţionate mai sus doresc să renunţe la aplicarea sistemul TVA la încasare, acestea au posibilitatea solicitării ieşirii din sistem prin opţiune prin depunerea unei notificări, formularul 097, oricând în cursul anului 2014, între 1 şi 25 ale lunii, conform prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013.

Aceste persoane impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

 

 

Modificare a formularului 112 pentru anul 2014

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57/23.01.2014, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1977/09.12.2013 şi Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2757/23.12.2013 şi ministrului Sănătăţii nr. 1580/23.12.2013, privind modificarea Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Potrivit acestui act normativ se modifică următoarele anexe:

-  1.1 Anexa angajator; 1.2 Anexa asigurat;

-  Anexa 2 Nomenclatorul - Creanţe fiscale;

-  Anexa 3 Nomenclatorul - Subvenţii/scutiri/reduceri;

-  Anexa 4 Nomenclatorul - Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului;

-  Anexa 5 Nomenclatorul - Tip asigurat.

În nomenclatorul de creanţe fiscale, s-au introdus două creanţe: rândul 38 - Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi rândul 39 - Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole.

Prevederile ordinului se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv obligaţiile aferente lunii februarie 2014.

Atenţie! Prin excepţie de la aceste precizări, prevederile ordinului se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

Noul formular 112 se va completa cu ajutorul programului de asistenţă care va fi pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau va putea fi descărcat de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, meniul Declaraţii electronice submeniul Descărcare declaraţii.

Formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe