Finante

Atentie! Toate deconturile restante de TVA trebuie depuse până luni, 10 decembrie a.c. inclusiv!

Atentie! Toate deconturile restante de TVA trebuie depuse până luni, 10 decembrie a.c. inclusiv! Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor care nu au depus toate deconturile de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru perioada octombrie 2011 - septembrie 2012 să depună deconturile de TVA restante până luni, 10 decembrie a.c., deoarece informaţiile din […]

Foarte important pentru contribuabilii care vor aplica sistemul TVA la încasare!

Foarte important pentru contribuabilii care vor aplica sistemul TVA la încasare! Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 […]

Primii 10 datornici din Vâlcea au datorii totale de 9 milioane de leiÔÇ¿

Primii 10 datornici din Vâlcea au datorii totale de 9 milioane de leiÔÇ¿ Recent, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Vâlcea a actualizat lista contribuabililor care înregistrează restanţe la 30 septembrie 2012, potrivit prevederilor din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de […]

Aplicarea sistemului TVA la încasare, în atenţia Finanţelor Publice

Aplicarea sistemului TVA la încasare, în atenţia Finanţelor Publice Marţi, 27 noiembrie a.c., în organizarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, s-a desfăşurat o primă sesiune de informare publică pe tema aplicării sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, începând cu 1 ianuarie 2013.  “Activitatea, componentă a campaniei de informare publică privind sistemul TVA […]

Fiscul vă invită la instruire! Marţi, 27 noiembrie a.c., în dezbatere: sistemul TVA la încasare

Fiscul vă invită la instruire! Marţi, 27 noiembrie a.c., în dezbatere: sistemul TVA la încasare Marţi, 27 noiembrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea organizează o sesiune de informare subiectul constituindu-l aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2012, a sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare. ÔÇ¿Sesiunea de informare publică se va desfăşura la […]

Finanţele Publice organizează sesiuni de informare pentru aplicarea noului sistem TVA la încasare

Finanţele Publice organizează sesiuni de informare pentru aplicarea noului sistem TVA la încasare În vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a banilor în economie şi colectarea mai eficientă a taxei pe valoarea adăugată (TVA), […]

Sistemul taxei pe valoarea adăugată la încasare

Sistemul taxei pe valoarea adăugată la încasare În documentarul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă, în sinteză, principalele caracteristici ale sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, care rezidă din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2012 […]

Luni, 26 noiembrie a.c., termen de plată pentru tranşa a doua de 50% din impozitul anual datorat pentru veniturile obţinute din închirierea de camere în scop turistic

Luni, 26 noiembrie a.c., termen de plată pentru tranşa a doua de 50% din impozitul anual datorat pentru veniturile obţinute din închirierea de camere în scop turistic Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, întrucât 25 noiembrie a.c. este zi nelucrătoare, până luni, 26 noiembrie a.c. inclusiv, contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din […]

Răspunderea solidară în cazul recuperării creanţelor fiscale

Răspunderea solidară în cazul recuperării creanţelor fiscale În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele reglementări privind răspunderea solidară în situaţia recuperării creanţelor fiscale.  Plătitor al obligaţiei fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (CPF), este debitorul sau persoana care în numele debitorului, în baza legii are obligaţia de a […]

Informaţii utile în cazul unui control al Gărzii Financiare

Informaţii utile în cazul unui control al Gărzii Financiare Deoarece au fost semnalate recent mai multe cazuri ale unor persoane care pretind că sunt reprezentanţi ai Gărzii Financiare şi intimidează reprezentanţii operatorilor economici, este necesară precizarea câtorva aspecte importante: 1. La orice acţiune de control a Gărzii Financiare participă minimum doi comisari. 2. Fiecare trebuie să prezinte legitimaţia […]

Guvernul a alocat sume suplimentare pentru echilibrarea bugetelor locale

În atenţia unităţilor administrativ-teritoriale! Guvernul a alocat sume suplimentare pentru echilibrarea bugetelor locale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730/29.10.2012, Guvernul a aprobat o nouă rectificare a bugetului de stat pe anul 2012. Astfel, au fost suplimentate […]

Finanţele Publice îl execută pe fostul consilier local PDL, Florin Mecherel

Finanţele Publice îl execută pe fostul consilier local PDL, Florin Mecherel Fostul consilier local PDL Florin Mecherel a ajuns la fundul sacului. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului (AFPM) Rm.Vâlcea face cunoscut că în data de 08.11.2012, ora 12.00, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17 se va ţine prima licitaţie publică pentru […]

Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte persoanelor care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la Titlul IX2, capitolele I - III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venituri sub forma indemnizaţiilor de […]

Finanţele Publice au început executarea silită a firmei Designro, pentru datorii de 470.000 euro

• Problemele grave de la Oltchim se extind şi asupra “căpuşelor” Finanţele Publice au început executarea silită a firmei Designro, pentru datorii de 470.000 euro Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, va organiza în data de 24 octombrie 2012, prima licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor mobile sechestrate, proprietate […]

Directorul DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu, demontează punctual acuzaţiile ANI

Directorul DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu, demontează punctual acuzaţiile ANI Zilele trecute, Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese, precum şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie de către Gheorghe Gogîrnoiu, […]

Finanţele Publice organizează a treia licitaţie pentru Discoteca Enigma, la un preţ cu 50% mai mic

• În dosarul executării silite a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, Finanţele Publice organizează a treia licitaţie pentru Discoteca Enigma, la un preţ cu 50% mai mic Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului (AFPM) Râmnicu Vâlcea, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, va organiza în data de 11 octombrie 2012 a treia licitaţie publică […]

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă, în articolul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la s

Obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă, în articolul de mai jos, principalele obligaţii fiscale ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă. Generalităţi Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi Ordonanţa Guvernului nr. […]

Achitarea arieratelor înregistrate de unele unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale

Achitarea arieratelor înregistrate de unele unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2012, Guvernul a aprobat alocarea, pe judeţe, a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale şi […]

Cazarea în scop turistic, în vizorul Fiscului vâlcean

Cazarea în scop turistic, în vizorul Fiscului vâlcean Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea desfăşoară permanent acţiuni de îndrumare a contribuabililor cu activitate în turism, context în care, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, în luna august a.c., a organizat şi desfăşurat o serie de acţiuni de control operativ în staţiunile şi pe traseele turistice din […]

Modificări ale formularelor pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Modificări ale formularelor pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursăDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.135/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu […]

Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală

Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558/08.08.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 […]

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii care au obligaţia declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuprinse în vectorul fiscal şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie, conform legii că organul fiscal competent are dreptul de a proceda la stabilirea din oficiu a acestora. Potrivit prevederilor legale, stabilirea […]

Secretul fiscal

Secretul fiscal În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele prevederi în legătură cu secretul fiscal. În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, […]

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe