|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Directorul DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu, demontează punctual acuzaţiile ANI 

Directorul DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu, demontează punctual acuzaţiile ANI

Zilele trecute, Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese, precum şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie de către Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea. Potrivit unui comunicat al ANI dat publicităţii miercuri, 3 octombrie, “sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Gheorghe Gogîrnoiu fiind informat, la data de 26 aprilie 2012, 12 iulie 2012, respectiv la 30 august 2012, despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 12 septembrie 2012, Gheorghe Gogîrnoiu s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, la dosarul de evaluare un punct de vedere. În urma evaluărilor demarate la data de 25 ianuarie 2012, s-au constatat următoarele: încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese, precum şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie de către Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea. Gheorghe Gogîrnoiu, în calitate de director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, a semnat şi aprobat un număr de 11 contracte şi acte adiţionale (având ca obiect achiziţii de autoturisme şi servicii întreţinere parc auto) între Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea şi SC Autoservil SA (societate comercială în cadrul căreia fiul acestuia, Denis Mugurel Gogîrnoiu, deţine calitatea de acţionar), în baza cărora a fost încasată suma totală de 136.871,14 lei (aprox. 30.214 Euro).

Astfel, beneficiul patrimonial obţinut de SC Autoservil SA, prin încălcarea prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a fost în cuantum de 136.871,14 Lei (aprox. 30.214 Euro). Începând cu data de 14 iulie 2003, Gheorghe Gogîrnoiu ocupă funcţia de director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea. De asemenea, Denis Mugurel Gogîrnoiu deţine, începând cu data de 13 februarie 2002, calitatea de acţionar în cadrul SC Autoservil SA. Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri: sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către Gheorghe Gogîrnoiu, în calitate de director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de Codul Penal al României, precum şi a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie; iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”.

Precizări din partea directorului executiv al DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu

Referitor la comunicatul de presă al ANI, Gheorghe Gogîrnoiu a ţinut ăs facă următoarele precizări: “Pentru completa informare a opiniei publice, apreciez că nu mă regăsesc în situaţia unui conflict de interese, aşa cum este definit de art. 79 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi prevenirea corupţiei, şi consider nefondate acuzaţiile aduse prin Comunicatul Agenţiei Naţionale de Integritate din 3 octombrie 2012. Contractele la care se face referire în comunicat au fost încheiate cu respectarea principiilor: imparţialităţii, integrităţii, legalităţii, transparenţei deciziei şi supremaţiei interesului public, impuse de prevederile art. 71 din Legea nr. 161/2003. Serviciile de întreţinere a parcului auto al instituţiei au fost asigurate de dealerii autorizaţi în judeţul Vâlcea, specializaţi pe mărci auto, cu respectarea strictă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii la momentul atribuirii. Astfel, de-a lungul anilor, pe tipuri de maşini, service-ul a fost asigurat, în funcţie de acreditarea dată de către producător, de firmele: Autoeuropa SA, Expocar Trade SRL, Grig Auto SRL, Hery SRL, Kamsas Impex SRL, Nurvil SRL, nu doar de Autoservil SA.

Precizez că, din totalul de 19 de maşini ale parcului auto al instituţiei, doar 5 autoturisme din gama Daewoo au avut servicii de întreţinere la SC Autoservil SRL, singurul dealer acreditat de producător pentru judeţul Vâlcea. În anul 2004, potrivit procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în vigoare la acel moment, precum şi a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, prin care se stabilea că ÔÇ£instituţiile publice,ÔǪ, vor achiziţiona autoturisme numai din producţia internă”, DGFP Vâlcea a achiziţionat două autoturisme marca Matiz, şi unul Cielo, prin Activitatea de Trezorerie, toate direct, de la furnizorul SC Daewoo Automobile Romania SA Craiova, locul de expediere fiind singurul dealer autorizat pentru judeţul Vâlcea, SC Autoservil SA Râmnicu-Vâlcea, după cum reiese foarte clar din facturi şi din ordinele de plată. Menţionez că suma de 136.871,14 lei, invocată în comunicat, este stabilită de ANI prin adunarea aritmetică a tuturor valorilor înscrise în situaţiile de lucrări facturate în perioada 2004-2012: reparaţii, ITP-uri, revizii în sumă de 53.582,50 lei, şi valoarea autoturismelor achiziţionate în sumă de 83.288,64 lei. În concluzie, analiza preţurilor şi tarifelor practicate atestă cheltuirea eficientă a fondurilor alocate, comisiile instituite în acest scop, selectând ofertanţii în strictă concordanţă cu legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de servicii, fiind avute în vedere: tariful practicat pe ora de manoperă; adaosul comercial practicat la piesele de schimb originale; timpul de diagnosticare şi intervenţie; termenul de aprovizionare cu piese; gama de mărci auto pentru care ofertantul deţine autorizaţie tehnică de reparaţie; autorizaţie tehnică pentru efectuare ITP, tarif de tractare/km etc.”

Leave a Response