Răspunderea solidară în cazul recuperării creanţelor fiscale

joi, 8 noiembrie 2012

Răspunderea solidară în cazul recuperării creanţelor fiscale

În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele reglementări privind răspunderea solidară în situaţia recuperării creanţelor fiscale. 

Plătitor al obligaţiei fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (CPF), este debitorul sau persoana care în numele debitorului, în baza legii are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

 Categoriile de persoane care răspund în solidar cu debitorul 

La recuperarea creanţelor fiscale, răspund în solidar cu debitorul:

- asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20 din CPF, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

- terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15) din CPF, în limita sumelor sustrase indisponibilizării;

- reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) din CPF, că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

 În cazul debitorului declarat insolvabil

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, răspund solidar cu acesta:

- persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

- administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

- administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate ;

- administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

- administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

- dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

- are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

- are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

 Alte precizări

Răspunderea persoanelor prevăzute mai sus se atrage prin decizia organului fiscal competent în care sunt prezentate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată.

Decizia constituie titlul de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare, este stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală cât şi pentru accesoriile acesteia şi va fi comunicată persoanei obligată la plată conform procedurii prevăzută la art. 44 din CPF.

Titlul de creanţă comunicat poate fi atacat în condiţiile legii.

În acest an, suma redirecţionată de vâlceni către entităţi nonprofit este mai mare cu 1,1%

În acest an, 28.722 de contribuabili vâlceni şi-au exprimat opţiunea pentru redirecţionarea sumei de 1.655 mii lei de la bugetul de stat reprezentând 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2011, către entităţile nonprofit. 

De remarcat este faptul că, deşi numărul de contribuabili care au optat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit în anul 2011 a fost mai mic decât în anul 2010 cu 1,8%, suma de redirecţionat aferentă anului 2011 este mai mare cu 1,1%.

Beneficiarii acestei opţiuni sunt 1.327 entităţi nonprofit ÔÇô asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit trebuie să fie folosite în acest scop.

“Până la 31 octombrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a virat către entităţi nonprofit suma de 533 mii lei. Acţiunea de restituire a sumei de 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2011 este în plină desfăşurare, personalul fiscal cu atribuţii în domeniu fiind preocupat pentru respectarea opţiunilor contribuabililor şi rezolvarea operativă a situaţiilor în care au fost completate incorect sau incomplet datele de identificare ale entităţilor nonprofit, acţiunea urmând să fie finalizată până la sfârşitul anului” - a declarat Gheroghe Gogîrnoiu, directorul executiv al instituţiei.

12 ani de activitate la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Școlii de Finanţe Publice şi Vamă

Joi, 8 noiembrie a.c., Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Școlii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea împlineşte 12 ani de activitate. 

De la inaugurare până în prezent, la Râmnicu-Vâlcea, aproape 10.000 de lucrători din sistemul Finanţelor Publice, precum şi alţi funcţionari din administraţia publică locală din întreaga ţară şi-au perfecţionat pregătirea profesională, beneficiind de o tematică extrem de diversă.

În concordanţă cu necesităţile şi priorităţile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea a asigurat un nivel performant: abordării/dezvoltării sistematice a metodologiilor de perfecţionare profesională; planificării cursurilor în funcţie de priorităţile stabilite de management; testării şi evaluării programelor de formare; organizării şi coordonării realizării formării planificate.

“Apreciez că, în cei 12 ani de funcţionare, Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Școlii de Finanţe Publice şi Vamă şi-a îndeplinit în bune condiţii misiunea, reconfirmând utilitatea şi eficienţa sa în perfecţionarea profesională a personalului şi în creşterea prestigiului Finanţelor Publice.

Cu această ocazie, evidenţiez că, de-a lungul anilor, cursurile au fost moderate de experţi din: Belgia, Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia, ţări cu care România a colaborat şi desfăşurat programe sectoriale componente ale reformei fiscale, precum şi cei mai buni specialişti ai Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În perioada următoare, preocupările noastre în acest domeniu vor viza, cu prioritate, dezvoltarea capacităţii Centrului Zonal Râmnicu-Vâlcea al Școlii de Finanţe Publice şi Vamă de a-şi îndeplini funcţii specifice, contribuind, într-o mai mare măsură, la perfecţionarea profesională a lucrătorilor din sistemul Finanţelor Publice, la consolidarea Administraţiei Fiscale ca o instituţie modernă, flexibilă, funcţională şi, mai ales, eficientă”- a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe