Guvernul a alocat sume suplimentare pentru echilibrarea bugetelor locale

joi, 1 noiembrie 2012

În atenţia unităţilor administrativ-teritoriale!

Guvernul a alocat sume suplimentare pentru echilibrarea bugetelor locale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730/29.10.2012, Guvernul a aprobat o nouă rectificare a bugetului de stat pe anul 2012. Astfel, au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) alocate pe judeţe pentru echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetel local, şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Atât sumele alocate potrivit prezentei rectificări a bugetului de stat, cât şi sumele alocate potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, rămase nerepartizate sau repartizate şi neutilizate, vor putea fi utilizate exclusiv pentru:

- stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul localşi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

- stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

Pentru a beneficia de sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale unităţile administrativ-teritoriale pot depune, până la 20 noiembrie 2012, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene cereri scrise, însoţite de următoarele documente:

- situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

- certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai acestora;

- acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

Atenţie! Acordurile încheiate trebuie să fie corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală. Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale.

Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent. Certificatele de atestare fiscală vor cuprinde creanţele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării.

Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală.

Precizare privind ridicarea popririlor

Întrucât, în ultima perioadă, contrar procedurii de lucru stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, contribuabili din ţară s-au adresat direct Unităţii de Imprimare Rapidă din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, pentru ridicarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti instituite de organele fiscale competente în a căror administrare se află contribuabilul, conducerea instituţiei face precizările de mai jos.

Potrivit procedurii stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.359/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Circularei ANAF nr. 806.431/2012, în materie de ridicare a popririlor, Unitatea de Imprimare Rapidă Râmnicu-Vâlcea doar prelucrează, în sistem centralizat, informaţiile primite electronic de unităţile fiscale teritoriale (organul fiscal competent), tipăreşte şi transmite contribuabililor şi băncilor comerciale centrale adresele de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti pentru obligaţiile fiscale datorate, precum şi deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti.

Prin urmare, pentru ridicarea operativă a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti, potrivit procedurii în vigoare, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să se adreseze exclusiv unităţilor fiscale teritoriale în a căror evidenţă se află.

810 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice, publicate pe Internet

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 30 septembrie 2012 şi neachitate până la data publicării, în temeiul prevederilor Titlului I - Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.

Lista poate fi consultată pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

I. La Bugetul general consolidat, au fost publicaţi 810 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 30 septembrie a.c. restanţe de 18, 06 mil.lei.

La Bugetul de stat, au fost publicaţi 795 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 13,59 mil. lei, din care:

- 776 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale Bugetului de stat de 10,55 mil.lei;

- 11 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul de stat pentru suma de 2,17 mil.lei;

- 8 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,87 mil.lei;

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de stat, au fost publicaţi 269 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 3,30 mil.lei, astfel:

- 255 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 2,60 mil.lei;

- 7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,12 mil.lei;

- 7 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru suma de 0,58 mil.lei.

Obligaţiile restante la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate erau de 1,08 mil.lei şi provin de la 258 contribuabili mijlocii şi mici, în structura:

- 242 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,86 mil. lei;

- 9 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,04 mil.lei;

- 7 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate pentru suma de 0,18 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj, au fost publicaţi 226 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,09 mil. lei, din care:

- 211 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante în sumă de 0,07 mil. lei;

- 8 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la Bugetul asigurărilor sociale de şomaj pentru suma de 0,01 mil.lei;

- 7 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul asigurărilor sociale de şomaj pentru suma de 0,01 mil.lei.

II. La 30 septembrie a.c., marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe websiteul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate conform Legii nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.

IV. Următoarea actualizare se va face până la data de 31ianuarie 2013, pentru debitele restante la 31 decembrie a.c., conform articolului 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe