|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte persoanelor care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la Titlul IX2, capitolele I – III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.

Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară – 700 lei.
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de contribuabili se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.
Plata se face la trezoreria administraţiei fiscale teritoriale la care este arondat contribuabilul.

Leave a Response