Achitarea arieratelor înregistrate de unele unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale

joi, 6 septembrie 2012

Achitarea arieratelor înregistrate de unele unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2012, Guvernul a aprobat alocarea, pe judeţe, a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale şi repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale.

Scopul alocării acestor sume este achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale vor fi utilizate exclusiv pentru:

- stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

- stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

Atenţie! Nu se pot solicita sume defalcate din TVA pentru eventualele arierate ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligaţii de plată.

Pentru a determina cuantumul sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor prezenta direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, până la data de 10 septembrie 2012, “Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 7 alin. (3) - (8) din OG nr. 13/2012” (Anexa 1 la normele metodologice).

Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

Cererea scrisă întocmită pe baza certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici emise de organele fiscale competente va fi însoţită de următoarele documente:

- certificatele de atestare fiscală aferente operatorilor economici pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale emise de organele fiscale competente;

- situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

- acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora şi, respectiv operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală (Anexa 3a la normele metodologice);

- acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi operatorii economici cărora le datorează sume pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală (Anexa 3b la normele metodologice).

Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent. Certificatele de atestare fiscală vor cuprinde creanţele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării.

Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală. Cererile scrise primite de unităţile administrativ-teritoriale se analizează de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene care vor repartiza sumele în termen de 3 zile lucrătoare de la primire în ordinea înregistrării acestora.

Pentru cererile pentru care a fost acordat avizul ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unităţi administrativ-teritoriale, în ordinea înregistrării cererilor cu condiţia încadrării în sumele aprobate.

Pentru cererile pentru care sunt îndeplinite condiţiile de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, dar nu mai există sume de repartizat la nivelul sumei pentru care s-a întocmit cererea, se vor aloca sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, la nivelul sumei de repartizat disponibile.

Cererile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de repartizare a sumelor defalcate din TVA, precum şi cele pentru nu mai există sume de repartizat se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu documentaţia aferentă.

În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente:

- bugetele locale majorate cu sumele repartizate;

- cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale restante;

- ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând operatorilor economici întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate integral de bugetul local din subordinea acestora.

Sumele care se achită în contul obligaţiilor fiscale ale operatorilor economici se virează de către unităţile administrativ-teritoriale şi, respectiv, instituţiile publice finanţate integral din bugetul local în contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din OG nr. 13/2012” codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale se sting, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea operatorilor economici respectivi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe