|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Finanţele Publice îl execută pe fostul consilier local PDL, Florin Mecherel 

Finanţele Publice îl execută pe fostul consilier local PDL, Florin Mecherel

Fostul consilier local PDL Florin Mecherel a ajuns la fundul sacului. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului (AFPM) Rm.Vâlcea face cunoscut că în data de 08.11.2012, ora 12.00, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17 se va ţine prima licitaţie publică pentru vânzarea bunului imobil sechestrat aparţinând debitorului Mecherel Florin cu domiciliul în municipiul Rm.Vâlcea, str. Radu de la Afumaţi, nr. 16, judeţul Vâlcea, în Dosarul de executare nr. 285/2009. Este vorba despre un ansamblu de bunuri situat in municipiul Rm Vâlcea, str Radu de la Afumaţi, nr 16 (fost nr 20), judeţul Vâlcea, format din – a) clădire in suprafaţă desfaşurată de 240 mp, regim de inălţime D+P+M, (parter-living, oficiu, cameră, debara, duş, etaj-trei camere, baie, mansardă-trei camere), zidărie portantă caramidă, planşee beton armat, invelitoare tiglă, tencuieli drişcuite interioare si exterioare, zugrăveli cu vopsea lavabilă, tîmplărie profile PVC cu geam tip termopan, pardoseala din camere parchet, gresie si faianţă in baie, instalaţii electrice, sanitare şi încălzire, lucrările la mansardă nu sunt definitive, CF 37345, nr cadastral 10725-C1, valoarea de vânzare 375.500 lei ÔÇô b) teren intravilan aferent construcţiei in suprafaţă de 371 mp, CF 37345, nr. cadastral 10725, valoare de vânzare 41.000 lei. Preţul total de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) – 416.500 lei. 

În anunţul de licitaţie postat pe site-ul Finanţelor Publice Vâlcea se precizează: “Asupra imobilelor înscrise la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, în cartea funciară nr. 37345, nr. Cadastral 10725 şi 10725-C1 sunt inregistrate sarcini in favoarea: BCR SA şi este notat litigiu avand ca obiect ÔÇ£sechestru asigurator” asupra imobilului, pârât Mecherel Florin, reclamant Rădulescu Bogdan Nicolae, conform certificat de grefă emis de Judecatoria Rm Vâlcea in Dosar nr 1507/288/2008.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie.

Cei interesaţi în cumpărarea imobilelor sunt invitaţi să prezinte, pană în ziua precedentă termenului de licitaţie, respectiv 07.11.2012, ora 12.00: ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi bugetul general al statului(bugetul asigurărilor sociale de stat, somaj, bugetul asigurărilor sociale de sanatate si bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO89TREZ6715067XXX003662 deschis la Trezoreria Municipiului Rm-Vâlcea; ofertanţii pot constitui si garanţii in condiţiile legii, sub formă de scrisoare de garanţie bancară; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură autentică), pentru persoanele juridice – copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC, pentru persoanele fizice – copie de pe actul de identitate, declaraţie pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică că nu este persoană interpusă a debitorului.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoarească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pe baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul fixat in acest scop.ÔÇ£

Leave a Response