Finante

Noile reglementări ale codului fiscal

De la 1 ianuarie 2007, au intrat în vigoare Noile reglementări ale codului fiscal La 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare noul Cod Fiscal căruia i-au fost aduse o serie de modificări. În acest context, prezentăm mai jos o sinteză a principalelor noutăţi în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor, a microîntreprinderilor şi a veniturilor […]

FINANŢELE PUBLICE DISTRIBUIE NOILE CERTIFICATE DE îNREGISTRARE îN SCOPURI DE TVA

Începând cu 27 decembrie, FINANŢELE PUBLICE DISTRIBUIE NOILE CERTIFICATE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că,  începând cu de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de către organul fiscal competent va avea prefixul "RO", conform Standardului Internaţional ISO […]

De la 1 ianuarie 2007, se modifică ordinea stingerii creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat

Foarte important pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice! De la 1 ianuarie 2007, se modifică ordinea stingerii creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea atrage atenţia contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice că, începând cu 1 ianuarie 2007, se modifică ordinea stingerii  creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat. […]

FISCUL VâLCEAN RESTITUIE CONTRIUBABILILOR PESTE 380 de MII LEI

În administrarea impozitului pe venitul global pe anul 2005, FISCUL VÂLCEAN RESTITUIE CONTRIUBABILILOR PESTE 380 de MII LEI                 Pentru contribuabilii vâlceni care au realizat în anul 2005 venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, potrivit legii, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a emise 13.626 decizii […]

Trebuie preschimbat codul de înregistrare

Plătitori ai TVA! Nu uitaţi! Până la 31 decembrie 2006, Trebuie preschimbat codul de înregistrare noul cod  de înregistrare în scopuri de TVA va avea prefixul RO Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că, începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit contribuabililor va avea prefixul RO […]

Achiziţiile de bunuri după aderarea la Uniunea Europeană

În atenţia instituţiilor publice! Achiziţiile de bunuri după aderarea la Uniunea Europeană                 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte instituţiilor publice că, după momentul aderării, barierele vamale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene se desfiinţează şi, prin urmare, instituţiile publice nu vor mai plăti taxa pe valoarea adăugată (TVA) în […]

FISCUL VâLCEAN A îNAINTAT 25 cazuri Instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor

În acest an, pentru prejudicii de 3 mil. lei create bugetului general consolidat, FISCUL VÂLCEAN A ÎNAINTAT 25 cazuri Instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor la 31 octombrie a.c., veniturile stabilite suplimentar de DGFP Vâlcea pentru bugetul general consolidat erau de 31 milioane de lei În scopul depistării fenomenelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală […]

PlătitoriI TVA trebuie să-şi preschimbe codul de înregistrare

PlătitoriI TVA trebuie să-şi preschimbe codul de înregistrare Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că, începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit contribuabililor va avea prefixul RO conform standardului internaţional ISO 8166 - alpha2 urmat de codul de identificare fiscală (potrivit art. 154 din Legea nr. […]

Finanţele Publice vâlcene pe locul 6 în ţară

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare plasează Finanţele Publice vâlcene pe locul 6 în ţară             Un element important pentru creşterea nivelului de colectare a creanţelor bugetare îl constituie gradul de conformare voluntară la plata impozitelor şi taxelor, indicatorul măsurând punctualitatea şi promptitudinea cu care contribuabilii îşi achită obligaţiile de plată declarate.Prin intensificarea […]

Recuperarea creanţelor bugetare, prioritate a Finanţelor Publice

La 31 octombrie a.c., în judeţul Vâlcea se înregistrează evoluţii pozitive ale veniturilor bugetului general consolidat Recuperarea creanţelor bugetare, prioritate a Finanţelor Publice În acest an, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a intensificat acţiunile de îndrumare şi impulsionare a activităţii unităţilor fiscale teritoriale în scopul recuperării creanţelor bugetare cu prioritate de la […]

MODIFICĂRI ALE MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI UNOR FORMULARE

Proiect de act normativ fiscal: MODIFICĂRI ALE MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI UNOR FORMULARE Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat Proiectul de Ordin al ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ”Decont de taxă pe valoarea adăugată” şi ”Decont special de taxă pe valoarea […]

Numărul restanţierilor vâlceni publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a scăzut faţă de trimestrul anterior cu 13,5%

La 30 septembrie 2006, Numărul restanţierilor vâlceni publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a scăzut faţă de trimestrul anterior cu 13,5% Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de […]

îN ATENŢA RESTANŢIERILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL STATULUI

Băieţii cu datorii din presă au dat de…belea! ÎN ATENŢA RESTANŢIERILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL STATULUI Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 31 octombrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a […]

TREBUIE SĂ SCHIMBE codul de înregistrare fiscală

Până la 1 ianuarie 2007, persoanele fizice independente şi cele care exercită profesii libere TREBUIE SĂ SCHIMBE codul de înregistrare fiscală Contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, înregistraţi în evidenţele fiscale la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite atribuirea noului cod de înregistrare fiscală. Începând cu […]

Legea cu privire la datoria publică

Dezbatere publică de proiect de act normativ: Legea cu privire la datoria publică Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Proiectul Legii cu privire la datoria publică.Documentul este supus dezbaterii publice timp de 30 de zile şi poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, domeniul […]

STOPAREA COMPORTAMENTULUI EVAZIONIST - PRIORITATE A CONDUCERII FINANŢELOR PUBLICE VâLCENE

STOPAREA COMPORTAMENTULUI EVAZIONIST - PRIORITATE A CONDUCERII FINANŢELOR PUBLICE VÂLCENE În activitatea curentă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în ultima perioadă, inspectori fiscali şi factori de conducere ai instituţiei trebuie să facă faţă subterfugiilor la care apelează unii operatori economici în tentativa de a se sustrage de la inspecţia fiscală sau […]

Emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile realizate în anul 2005

Breviar fiscal Emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile realizate în anul 2005 Deciziile de impunere anuală pentru anul 2005 se emit până la data de 30 septembrie 2006, pe baza datelor din declaraţiile speciale privind veniturile realizate, depuse de contribuabili şi a celorlalte informaţii aflate la dispoziţia organelor fiscale. Întrucât pentru fiecare sursă de venit […]

Acces modern pentru informarea şi documentarea cetăţenilor

La Finanţele Publice Vâlcea, Acces modern pentru informarea şi documentarea cetăţenilor Sistemul Interactiv de Informare şi Documentare a Contribuabililor, Info Chioşc - doi ani de funcţionareÎn ultima perioadă, pe piaţă au apărut o serie de infrastructuri informatice care oferă o mare diversitate de servicii informatizate, inclusiv accesul la date. Acestea sunt, în fapt, o modalitate […]

Scandalul “AlutusÔÇ£ pare fără sfârşit (II)

Scandalul „Alutus“ pare fără sfârşit (II) De o bună perioadă, împotriva mea a fost declanşată o campanie mediatică denigratoare, tendenţioasă, bazată pe o „sesizare” a unui anumit grup de interese, care a fraudat statul atât prin evaziune fiscală, cât şi prin lipsirea acestuia de drepturile ce i se cuveneau ca acţionar la SC Alutus SA […]

Suspendarea inspecţiei fiscale

Suspendarea inspecţiei fiscale             Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că ministrul Finanţelor Publice a emis Ordinul nr. 708/2006 privind condiţiile de suspendare a inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006.În articolul de mai jos prezentăm în sinteză conţinutul noului act normativ.            Inspecţia […]

Modificări şi completări ale Codului de Procedură Fiscală (IV)

Modificări şi completări ale Codului de Procedură Fiscală (IV) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 675 din 7 august 2006, au fost făcute modificări şi completări Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.Având în vedere importanţa şi […]

trebuie preschimbate certificatele de înregistrare fiscală

În atenţia unităţilor administrativ-teritoriale! Trebuie preschimbate certificatele de înregistrare fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, potrivit art. 19 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. În acelaşi timp, aceste entităţi sunt subiecte […]

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ (III)

Actualitatea fiscală MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ (III) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 675 din 7 august 2006, au fost făcute modificări şi completări Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.Având în vedere […]

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe