Emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile realizate în anul 2005

joi, 28 septembrie 2006

Breviar fiscal

Emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile realizate în anul 2005

Deciziile de impunere anuală pentru anul 2005 se emit până la data de 30 septembrie 2006, pe baza datelor din declaraţiile speciale privind veniturile realizate, depuse de contribuabili şi a celorlalte informaţii aflate la dispoziţia organelor fiscale. Întrucât pentru fiecare sursă de venit se emite câte o decizie, o parte dintre contribuabili vor primi mai multe decizii de impunere, corespunzător numărului de surse din care au obţinut venituri în anul 2005.
Restituirea sumelor din deciziile de impunere
În situaţia în care organul fiscal deţine informaţii privind conturile de card de debit în lei ale contribuabililor potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 600/1 din 17 aprilie 2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise de bănci, restituirea sumelor se face prioritar prin virament bancar.
În situaţia în care organul fiscal nu deţine informaţii privind conturile de card de debit în lei ale contribuabililor, restituirea diferenţelor de impozit se va face astfel:
- diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei înscrise în decizia de impunere anuală sau rămase după compensarea cu eventualele debite neachitate, după caz, rămân în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare. Aceste sume se restituie în numerar, numai la solicitarea contribuabilului, sau atunci când, cumulat, suma de restituit depăşeşte limita menţionată;
- diferenţele de impozit cuprinse între 5 lei inclusiv şi 150 lei se restituie prin mandat poştal.
Întrucât diferenţa de impozit va fi restituită prin mandat poştal, rugăm contribuabilii să nu se prezinte la sediul administraţiei finanţelor publice/Trezoreriei pentru a solicita încasarea acesteia în numerar.
Diferenţele de impozit mai mari de 150 lei (inclusiv 150 lei) se restituie de unităţile de trezorerie în numerar, la data programării înscrisă în înştiinţarea de restituire sau potrivit opţiunii exprimate de contribuabili (virament bancar sau mandat poştal). Programarea se face în funcţie de capacitatea fiecărei unităţi de trezorerie.
Transmiterea mandatelor poştale se va face numai în situaţiile în care a fost confirmată primirea deciziilor de impunere de către contribuabili, în decurs de maxim 3 zile de la confirmare.
În situaţia în care nu a fost confirmată primirea deciziei de impunere, se va proceda la comunicarea acesteia, în condiţiile art. 44 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin publicitate care se face prin afişarea concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile  de la data afişării anunţului.
Deciziile de impunere anuală cu diferenţe de impozit de regularizat „zero” pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor, se editează într-un exemplar şi se comunică contribuabililor prin publicitate, conform art. 44 alin (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin afişarea pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
De reţinut! La solicitarea expresă a contribuabililor, deciziile de impunere anuală se pot transmite acestora.
Plata sumelor din deciziile de impunere
Contribuabilii care au sume de achitat conform deciziilor de impunere anuală au obligaţia de a plăti aceste sume în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează accesorii conform art. 84(6) din Codul Fiscal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe