Finanţele Publice vâlcene pe locul 6 în ţară

luni, 20 noiembrie 2006

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare plasează

Finanţele Publice vâlcene pe locul 6 în ţară

            Un element important pentru creşterea nivelului de colectare a creanţelor bugetare îl constituie gradul de conformare voluntară la plata impozitelor şi taxelor, indicatorul măsurând punctualitatea şi promptitudinea cu care contribuabilii îşi achită obligaţiile de plată declarate.
Prin intensificarea întregii activităţii a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin aplicarea fermă a prevederilor Codului de Procedură Fiscală, în acest an, comportamentul fiscal al contribuabililor vâlceni s-a îmbunătăţit.
            Analiza sistemului de indicatori de performanţă instituit de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atestă faptul că, în luna septembrie 2006, în judeţul Vâlcea, gradul de conformare voluntară a contribuabililor la plata obligaţiilor bugetare a fost de 80,26%,
            Cumulat, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c., gradul de conformare voluntară a contribuabililor la plata obligaţiilor bugetare a fost de 82,48%, fiind superior ţintei stabilite pentru anul 2006 de către ANAF (76%). Astfel, potrivit datelor Tabloului de bord transmis de ANAF cuprinzând gradul realizării indicatorilor de performanţă pentru direcţiile finanţelor publice judeţene, la 30 septembrie 2006, la nivel de ţară, DGFP Vâlcea se situa pe locul 6 în ţară.
 
În acest an,
9.375 de vâlcenii au „sponsorizat” 327 entităţi nonprofit
Contribuabilii au a dispus în acest an asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obţinute în anul 2005.
Evidenţele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea relevă faptul că 9.375 de vâlceni au optat pentru direcţionarea sumei de 252 mii RON către 327 entităţi nonprofit din judeţ şi din ţară.
La 31 octombrie 2006, din suma direcţionată, DGFP Vâlcea virase în conturile entităţilor nonprofit sponsorizate de contribuabili 204 mii RON.
 
 
În luna octombrie, Fiscul vâlcean a stabilit
2.303 mii ron SUPLIMENTAR pentru bugetul consolidat al statului
8 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În scopul depistării fenomenelor de evaziune fiscală,, inspecţiile fiscale organizate în luna octombrie a.c. au vizat, în principal: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Au fost verificate: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În luna octombrie, inspectorii structurii Activităţii de Control Fiscal şi ai compartimentelor de control fiscal persoane fizice din cadrul DGFP Vâlcea au efectuat 315 verificări ale activităţii operatorilor economici, potrivit programului de control.
Cu ocazia verificărilor, s-au stabilit suplimentar pentru bugetul consolidat al statului 2.303 mii RON. Suma este formată din: 1.536 mii RON - diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele evidenţiate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 686 mii RON - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar; 81 mii lei, provenind din amenzi contravenţionale şi din confiscări.
Principalele deficienţe constatate de inspectorii fiscali, care au condus la diminuarea obligaţiilor fiscale şi stabilirea de accesorii ale acestora, precum şi a întocmirii de plângeri penale, au fost: sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor; nedeclararea veniturilor impozabile; ascunderea obiectului şi a sursei impozabile; înregistrarea în evidenţe de cheltuieli fictive, fără a avea la baza documente justificative; distrugerea actelor contabile; întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile; neconducerea evidenţelor contabile în scopul vădit de a cauza prejudicii bugetului.
În luna octombrie, 8 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor, pentru prejudicii aduse bugetului consolidat al statului în valoare totală de 1.207 mii RON.
 
 
Pe site-ul www.mfinante.ro,
ÎN dezbatere - normele de metodologice pentru accize în 2007
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că pe site-ul www.mfinante.ro, Ministerul Finanţelor Publice a publicat Normele metodologie aferente Titlului VII - Accize din Codul Fiscal.
Proiectul constituie o varianta de lucru care poate suferi modificări ca urmare a propunerilor şi a observaţiilor primite de la reprezentanţii instituţiilor publice, ai mediul de afaceri, precum şi ai societăţii civile. Menţionăm că în perioada imediat următoare vor publicate şi anexele la proiectul de norme.
Important! Documentul este supus dezbaterii publice 30 de zile.
 
 
Noutăţi fiscale:
Până la 1 ianuarie 2007, persoanele fizice independente şi cele care exercită profesii libere
TREBUIE SĂ SCHIMBE codul de înregistrare fiscală
Contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, înregistraţi în evidenţele fiscale la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite atribuirea noului cod de înregistrare fiscală. Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului va fi  codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent.
Pentru atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea noului certificat de înregistrare fiscală, contribuabilii au obligaţia sa solicite atribuirea codului de înregistrare fiscală la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul activităţile sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
În acest sens, contribuabilul completează formularul cod 070 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesie liberă”, care sunt puse la dispoziţie gratuit la ghişeele administraţiei finanţelor publice, la care vor anexa o copie a certificatului de înregistrare fiscală, emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în acesta.
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 15 zile de la solicitare cu excepţia cazului în care exista neconcordante, caz în care termenul de eliberare se prelungeşte cu perioada de clarificare a neconcordanţei.
Atenţie! În cazul în care organele fiscale identifică neconcordanţe între informaţiile din declaraţia cod 070 şi starea de fapt, contribuabilul va fi invitat la sediul unităţii fiscale pentru clarificarea situaţiei. Neprezentarea în termen de 15 zile a contribuabilului atrage după sine respingerea solicitării de înregistrare.
De reţinut! Pentru a se evita aglomeraţia la ghişeele administraţiilor finanţelor publice, precum şi asigurarea soluţionării eventualelor neconcordante în termenul legal, DGFP Vâlcea invită contribuabili să solicite atribuirea codului de înregistrare fiscală în termen util astfel încât, la 1 ianuarie 2007, să fie în posesia noului cod.
Foarte important! De la 1 ianuarie 2007, contribuabilii nu pot desfăşura activitate dacă nu sunt în posesia codului de identificare fiscală.
*
Informaţii lămuritoare pe această temă pot fi obţinute în cadrul acordării asistenţei gratuite contribuabililor, direct, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea - Serviciul de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale, ghişeu etaj I, sau telefonic la numărul: 73.77.77, interioare 2147 şi 2049.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe