Trebuie preschimbat codul de înregistrare

joi, 7 decembrie 2006

Plătitori ai TVA! Nu uitaţi! Până la 31 decembrie 2006,

Trebuie preschimbat codul de înregistrare

noul cod  de înregistrare în scopuri de TVA va avea prefixul RO

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că, începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit contribuabililor va avea prefixul RO conform standardului internaţional ISO 8166 - alpha2 urmat de codul de identificare fiscală (art. 154 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

Drept urmare, toţi contribuabili înregistraţi ca plătitori de TVA, până la 31 decembrie 2006, trebuie să-şi preschimbe codul de înregistrare ca plătitori de TVA în codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 901/2006 privind procedura de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA s-au prevăzut ca toţi contribuabili înregistraţi ca plătitori de TVA la 31 decembrie 2006 să fie înregistraţi din oficiu în evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Pentru aceşti contribuabili editarea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA personalizate se execută de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA urmând ca unităţile fiscale să le comunice contribuabililor prin metodele de comunicare prevăzute de lege.
Foarte important! Potrivit prevederilor OMFP nr. 296/2005, contribuabililor înscrişi în evidenţa specială nu li se va emite codul de înregistrare în scopuri de TVA până la clarificarea situaţiei acestora. În acest sens, ei vor fi notificaţi pentru clarificarea situaţiei fiscale.
 
În atenţia contribuabililor persoane fizice independente sau care exercită profesii libere!

Începând cu 15 decembrie 2006 contribuabili persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au depus declaraţii de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni (cod 070) se pot prezenta la ghişeele unităţilor fiscale unde au depus declaraţia (070) pentru ridicarea certificatului de înregistrare fiscală.
Atenţie! Nu vor primi certificatul de înregistrare fiscală contribuabili care au completat declaraţia 070 cu date incorecte. În aceste situaţii eliberarea certificatului de înregistrare fiscală se va elibera în termen de 15 zile de la clarificarea neconcordanţelor.
Contribuabili care nu au depus declaraţia 070 au posibilitatea de a depune declaraţia urmând ca certificatul de înregistrare fiscală să fie emis în termen de 15 zile de la depunerea declaraţiei.
Baza legală: Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.346 din 14 august 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 744/31.08.2006.

În luna noiembrie, Fiscul vâlcean a stabilit

1.076 mii ron SUPLIMENTAR pentru bugetul consolidat al statului

două cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor
În scopul depistării fenomenelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Astfel, inspecţiile fiscale efectuate în luna noiembrie a.c. au vizat, în principal: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Au fost verificate: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În luna noiembrie, inspectorii structurii Activităţii de Control Fiscal din cadrul DGFP Vâlcea au efectuat 218 de verificări ale activităţii operatorilor economici, potrivit programului de control.
Cu ocazia verificărilor, s-au stabilit suplimentar pentru bugetul consolidat al statului 1.076 mii RON. Suma este formată din: 436 mii RON - diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele evidenţiate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 230 mii RON - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar; 410 mii RON, provenind din amenzi contravenţionale şi din confiscări.
Principalele deficienţe constatate de inspectorii fiscali, care au condus la diminuarea obligaţiilor fiscale şi stabilirea de accesorii ale acestora, precum şi a întocmirii de plângeri penale, au fost: sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor; nedeclararea veniturilor impozabile; ascunderea obiectului şi a sursei impozabile; înregistrarea în evidenţe de cheltuieli fictive, fără a avea la baza documente justificative; distrugerea actelor contabile; întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile; neconducerea evidenţelor contabile în scopul vădit de a cauza prejudicii bugetului.
În luna noiembrie, două cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor, pentru prejudicii aduse bugetului consolidat al statului în valoare totală de 123 mii RON.
 
 

Pe site-ul www.mfinante.ro, sunt supuse dezbaterii publice

IMPORTANTE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Ministerului Finanţelor Publice a publicat pe site-ul www.mfinante.ro varianta completă şi finală a Proiectului de lege privind normele metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal. De asemenea, începând cu marţi, 5 decembrie 2006, pe acelaşi site, poate fi consultat Proiectul de act normativ privind Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv: Planul de conturi, Funcţiunea conturilor, Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2006 în noul plan de conturi.

De reţinut! Cele două proiecte de acte normative sunt supuse dezbaterilor publice timp de 30 de zile de la publicarea lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe