Achiziţiile de bunuri după aderarea la Uniunea Europeană

joi, 30 noiembrie 2006

În atenţia instituţiilor publice!

Achiziţiile de bunuri după aderarea la Uniunea Europeană

                Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte instituţiilor publice că, după momentul aderării, barierele vamale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene se desfiinţează şi, prin urmare, instituţiile publice nu vor mai plăti taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Vamă pentru cumpărările de bunuri din statele membre.
                În documentarul de mai jos prezentăm principalele probleme pe care instituţiile publice trebuie să le aibă în vedere în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi extracomunitare desfăşurate după 1 ianuarie 2007.
 
Achiziţiile intracomunitare de bunuri
Noţiunea de import de bunuri din statele membre ale Uniunii Europene se înlocuieşte cu cea de achiziţie intracomunitară.
                Achiziţiile intracomunitare de bunuri reprezintă cumpărări de bunuri din alte state membre care sunt transportate din alt stat membru în România. Indiferent dacă aceste achiziţii intracomunitare sunt finanţate din fonduri nerambursabile acordate de guverne străine sau organisme internaţionale, sau din alte fonduri, nu se va aplica scutire de TVA.
                Din punct de vedere al plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare, instituţiile publice se pot afla în una din următoarele situaţii:
                a) instituţiile publice care sunt deja înregistrate ca plătitori de TVA îşi vor utiliza acest cod pentru achiziţiile intracomunitare. Comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA către furnizorii din statele membre conduce la scutirea de către aceştia a livrărilor către instituţia publică. În România, instituţiile publice vor aplica taxarea inversă pentru achiziţiile intracomunitare şi vor înscrie TVA în decontul de taxă din perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea respectivă atât ca taxă colectată, cât şi ca taxa deductibilă. Deducerea, sau după caz deducerea parţială sau nededucerea taxei în acest caz se realizează conform art. 147 din Codul Fiscal, potrivit destinaţiei achiziţiei respective. De reţinut este faptul că achiziţiile intracomunitare se înscriu în Declaraţia recapitulativă trimestrială, al cărei model este stabilit prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 955/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/16.08.2006;
                b) în cazul instituţiilor publice care nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA şi care vor face achiziţii intracomunitare după data aderării, se disting mai multe situaţii şi anume:
                1. dacă valoarea unei achiziţii intracomunitare care urmează a fi efectuate este mai mare de 10.000 euro, instituţia publică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 343/2006, înainte de efectuarea achiziţiei.
Atenţie! În cazul în care nu se înregistrează nu se va putea comunica un cod valabil de TVA şi furnizorii din alte state membre vor factura cu TVA din statul membru din care sunt furnizate bunurile respective, dar şi în România instituţia publică trebuie să plătească TVA pentru achiziţia intracomunitară. În acest caz s-ar ajunge să se plătescă de două ori TVA, atât din România, cât şi cea facturată de furnizor. Menţionăm că înregistrarea în scopuri de TVA a instituţiei publice preîntâmpină acest inconvenient, deoarece furnizorii din alte state membre vor scuti de taxă livrările de bunuri pentru care li s-a transmis un cod valabil de TVA din România;
                2. în situaţia în care achiziţiile intracomunitare din alte state membre nu depăşesc valoarea de 10.000 euro/an, instituţia publică nu ar avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţiile intracomunitare, ci ar plăti TVA facturat de către furnizorul din alt stat membru.
                3. în situaţia în care instituţia publică face mai multe cumpărări de bunuri de valori mici, dar pe parcursul unui an fiscal depăşeşte plafonul de 10.000 euro, va trebui să solicite înregistrarea conform art.1531 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 343/2006, înainte de efectuarea achiziţiei prin care se depăşeşte acest plafon.
                Instituţiile publice au posibilitatea înregistrării în scopuri de TVA prin opţiune conform art.153 din lege pentru achiziţiile intracomunutare efectuate, chiar dacă nu depăşesc plafonul de 10.000 euro/an.
                Atragem atenţia asupra faptului că este interzisă utilizarea codului de înregistrare în scopuri de TVA primit de instituţiile publice ca urmare a înregistrării conform art.1531 pentru achiziţii intracomunitare, pentru operaţiunile realizate de aceste instituţii publice în interiorul ţării. Aceasta este o înregistrare specială acordată numai pentru plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţii intracomunitare, care practic înlocuieşte în relaţia cu statele membre plata TVA în Vamă pentru importuri.
                De reţinut! Instituţiile publice care sunt deja înregistrate conform art.153 nu vor solicita înregistrarea conform art.1531, ci vor folosi codul pe care deja îl utilizează şi pentru achiziţii intracomunitare.
               
Obligaţii declarative şi de plată
                După înregistrarea în scopuri de TVA în România pentru achiziţii intracomunitare, cf. art.1531 din Legea nr. 343/2006, la depăşirea plafonului sau prin opţiune, instituţiile publice menţionate la pct. 2, vor transmite codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor din alte state membre, care vor factura fără TVA, urmând ca instituţiile publice să îndeplinească următoarele obligaţii privind TVA pentru achiziţiile intracomunitare efectuate.
                Depunerea decontului special de taxa, cf. art.1563 din Legea nr. 343/2006. Modelul şi conţinutul decontului special de taxa, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia vor fi aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
                Plata efectivă la bugetul statului, pe baza decontului special, a taxei aferente achiziţiilor intracomunitare, până la data de 25 a lunii următoare, dacă este cazul.
                Depunerea declaraţiei recapitulative privind achiziţiile intracomunitare, până la data de 25 a lunii următoare încheierii unui trimestru calendaristic. Declaraţiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni. Modelul şi conţinutul declaraţiei recapitulative, precum şi instrucţiunile de completare a acesteia, sunt aprobate prin OMFP nr. 955/09.06.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/16.08.2006.
                Depunerea declaraţiei Intrastat, în anumite situaţii, al cărei model va fi stabilit de către Institutul Naţional de Statistică.
 
Achiziţiile extracomunitare de bunuri ale instituţiilor publice
                 Instituţiile publice care sunt înregistrate ca plătitori de TVA înainte de data aderării sau care se vor înregistra pentru activităţi taxabile în scopuri de TVA cf. art. 153, după data aderării, şi care vor realiza importuri din ţări terţe după data aderării, vor depune declaraţia vamală de import, dar, nu vor face plata efectivă în Vamă a TVA, ci o vor înscrie în decontul de TVA ca taxă colectată şi taxă deductibilă, asemănător procedurii pentru achiziţii intracomunitare. Dacă importul este utilizat pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, taxa se va plăti prin decontul de TVA, ca urmare a nededucerii taxei aferente importului.
                Instituţiile publice care nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA înainte de data aderării sau care se vor înregistra pentru achiziţii intracomunitare cf. art.1531, după data aderării, şi care vor realiza importuri din ţări terţe după data aderării, vor depune declaraţia vamală de import şi vor face plata efectivă  la organele vamale a TVA aferentă.
Important! După data aderării importurilor de bunuri finanţate din fonduri nerambursabile nu sunt scutite de TVA.
 
Procedura de înregistrare în scopuri de TVA
                Instituţiile publice care optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA vor completa începând cu 1 decembrie 2006, la DGFP Vâlcea, Serviciul gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale, et.1, tel. 73.77.77 interior 2147, formularul 040 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice. Atribuirea codului fiscal cu prefixul RO se face începând data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus această declaraţie. Instituţiile publice care sunt deja înregistrate plătitoare de TVA, în cursul lunii decembrie 2006, vor primi certificatul de înregistrare în scopuri TVA, care va avea prefix RO, valabil începând cu 1 ianuarie 2007.
*

                Baza legală: Legea nr. 343/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.  901/2006.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe