TREBUIE SĂ SCHIMBE codul de înregistrare fiscală

joi, 19 octombrie 2006

Până la 1 ianuarie 2007, persoanele fizice independente şi cele care exercită profesii libere

TREBUIE SĂ SCHIMBE codul de înregistrare fiscală

Contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, înregistraţi în evidenţele fiscale la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite atribuirea noului cod de înregistrare fiscală. Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului va fi  codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent.
Pentru atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea noului certificat de înregistrare fiscală, contribuabilii au obligaţia sa solicite atribuirea codului de înregistrare fiscală la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul activităţile sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
În acest sens, contribuabilul completează formularul cod 070 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesie liberă”, care sunt puse la dispoziţie gratuit la ghişeele administraţiei finanţelor publice, la care vor anexa o copie a certificatului de înregistrare fiscală, emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în acesta.
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 15 zile  de la solicitare cu excepţia cazului în care exista neconcordante, caz în care termenul de eliberare se prelungeşte cu perioada de clarificare a neconcordanţei.
Atenţie! În cazul în care organele fiscale identifică neconcordanţe între informaţiile din declaraţia cod 070 şi starea de fapt, contribuabilul va fi invitat la sediul unităţii fiscale pentru clarificarea situaţiei. Neprezentarea în termen de 15 zile a contribuabilului atrage după sine respingerea solicitării de înregistrare.
De reţinut! Pentru a se evita aglomeraţia la ghişeele administraţiilor finanţelor publice, precum şi asigurarea soluţionării eventualelor neconcordante în termenul legal, DGFP Vâlcea invită contribuabili să solicite atribuirea codului de înregistrare fiscală în termen util astfel încât, la 1 ianuarie 2007, să fie în posesia noului cod.
Foarte important! De la 1 ianuarie 2007, contribuabilii nu pot desfăşura activitate dacă nu sunt în posesia codului de identificare fiscală.
*
Informaţii lămuritoare pe această temă pot fi obţinute în cadrul acordării asistenţei gratuite contribuabililor, direct, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea – Serviciul de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale, ghişeu etaj I, sau telefonic la numărul: 73.77.77, interioare 2147 şi 2049.
 
Informaticienii din Finanţele Publice se perfecţionează în
GESTIONAREA BAZELOR DE DATE ORACLE
Miercuri, 18 octombrie a.c., în organizarea Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Politicilor şi Resurselor Umane, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, se deschide un seminar, parte componentă a programului cu finanţare Phare „Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii de Tehnologia Informaţiei şi Comunicare în Ministerul Finanţelor Publice”.
Sesiunea de lucru constituie o etapă a programului şi vizează perfecţionarea în exploatarea aplicaţiilor de administrare a impozitului pe venitul persoanelor fizice a şefilor serviciilor tehnologia informaţiilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice din întreaga ţară, inclusiv din municipiul Bucureşti şi sectoarele capitalei, care, la rândul lor, vor instrui lucrătorii din sistem care gestionează aplicaţiile.
Timp de trei zile, la Călimăneşti, moderatorii seminarului, specialişti ORACLE şi experţi ai Direcţiei Generale Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, vor prezenta participanţilor la seminar elementele specifice de lucru la distanţă cu baza de date şi serverul de aplicaţii.
O mare importanţă este acordată demonstraţiilor practice şi dezbaterilor în legătură cu tehnologia de lucru cu baze de date centrale (ORACLE 10g) şi tehnologia WEB-ENABLE, care presupune extinderea utilizării Internet-ului în sistemul Finanţelor Publice.
 
Pe portalul http://anaf.mfinante.ro a fost publicată
LISTA PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, pe Portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, http://anaf.mfinante.ro, la secţiunea LICITATII SI ANUNTURI, poate fi consultat Procesul-verbal al Şedinţei din data de 20 septembrie 2006 a Comisiei de selecţie a Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Comisia de selecţie a analizat documentele de calificare aflate în ofertele depuse în termen, rezultatele fiind prezentate în anexa la procesul verbal.
Precizăm că Lista finală a practicienilor agreaţi de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi publicată pe Portalul ANAF după ce va fi finalizată procedura de punctare a tuturor ofertelor de calificare.
 
FISCUL TRANSMITE DECIZIILE DE IMPUNERE PENTRU 2005
            În vederea calculării impozitului anual şi a regularizării diferenţelor de impozit aferente veniturilor realizate în anul fiscal 2005, se află în curs de finalizare procesul de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere anuală.
            Urmare a emiterii, deciziile de impunere anuală sunt comunicate astfel:
·    cele cu diferenţe de impozit de plată sau de restituit, prin intermediul oficiului poştal de domiciliu;
·    cele cu diferenţe de impozit de regularizat „zero” pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor, prin publicitate sub forma afişării pe Portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, http://anaf.mfinante.ro.
            Referitor la modalitatea de restituire a diferenţelor anuale de impozit, vă aducem la cunoştinţă că, în situaţia în care organul fiscal deţine informaţii de la bănci privind conturile de card de debit în lei ale contribuabililor, restituirea sumelor se face prioritar prin virament bancar.
            În situaţia în care organul fiscal nu deţine asemenea informaţii, restituirea diferenţelor de impozit pe venit înscrise în decizia de impunere anuală se face astfel:
·    cele mai mici de 5 lei rămân în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare şi vor fi restituite numai la solicitare sau când, cumulat, suma de restituit depăşeşte limita menţionată;
·    cele cuprinse între 5 lei inclusiv şi 150 lei se restituie prin mandat poştal;
·    cele mai mari de 150 lei inclusiv se restituie de unităţile de trezorerie în numerar, la data programării înscrisă în înştiinţarea de restituire sau potrivit opţiunii exprimate de contribuabili (virament bancar sau mandat poştal).
Transmiterea mandatelor poştale se face numai în situaţiile în care a fost confirmată primirea deciziilor de impunere, în maxim 3 zile de la primirea, de către organul fiscal, a confirmării.
            În situaţia în care nu a fost confirmată primirea deciziei de impunere, se va proceda la comunicarea acesteia sub forma afişării, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe Portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Decizia de impunere se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
            Pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind deciziile de impunere anuală, contribuabilii se pot adresa administraţiilor finanţelor publice de domiciliu.
 
În atenţia restanţierilor! Prin plata obligaţiilor la buget,
EVITAŢI ÎNSCRIEREA PE LISTA DATORNICILOR
            În vederea descurajării acumulărilor de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, exclusiv microîntreprinderile, precum şi operatorii economici pentru care s-a început procedura de reorganizare judiciară şi faliment, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza, până pe data de 28 octombrie  a.c.., lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, inclusiv la capitolul contribuţii sociale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor: de stat, asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de şomaj şi cel al asigurărilor de sănătate.
Obligaţiile restante la 30 septembrie 2006 ale firmelor vâlcene vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

DGFP Vâlcea atrage atenţia datornicilor că pot evita publicarea în listă prin achitarea obligaţiilor restante faţă de buget până la data de 25 octombrie a.c.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe