|miercuri, ianuarie 20, 2021
  • Follow Us!

Atentie! Toate deconturile restante de TVA trebuie depuse până luni, 10 decembrie a.c. inclusiv! 

Atentie! Toate deconturile restante de TVA trebuie depuse până luni, 10 decembrie a.c. inclusiv!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor care nu au depus toate deconturile de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru perioada octombrie 2011 – septembrie 2012 să depună deconturile de TVA restante până luni, 10 decembrie a.c., deoarece informaţiile din decont sunt necesare pentru constituirea Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 se va face de către organele fiscale competente până la 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor depuse de contribuabili.

Persoanele impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 aveau obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie a.c. inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoanele impozabile nu depun notificarea, aceasta vor fi înregistrate din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
Atragem atenţia contribuabililor asupra importanţei depunerii deconturilor de TVA, formular 300, aferente perioadei octombrie 2011 – septembrie 2012, întrucât verificarea informaţiilor din notificare ca şi înregistrarea din oficiu pentru cei care nu au depus notificarea se va face pe baza informaţiilor existente în evidenţele fiscale.

Leave a Response