Amnistie pentru persoanele fizice care aveau calitatea de asigurat fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

luni, 9 februarie 2015

ANAF va emite şi va comunica din oficiu decizii de anulare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru cazurile în care a emis şi comunicat decizii de impunere pentru persoanele fizice care, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi evidenţelor transmise de CNAS către ANAF, aveau calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Reglementarea se va aplica indiferent dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac. Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi un proiect de lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane. Acest proiect de lege este complementar Ordonanţei de modificare a Codului fiscal adoptată în şedinţa precedentă de Guvern, în sensul că Ordonanţa va acţiona pentru viitor, în timp ce proiectul de lege vine să remedieze inadvertenţele apărute în trecut, ca urmare a aplicării OUG 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit proiectului de lege, în cazul în care ANAF a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul CASS, organul fiscal nu va mai comunica decizia de impunere, iar în cazul în care nu a emis-o, nu va mai emite o astfel de decizie. Persoanele fizice care beneficiau de calitatea de asigurat fără plata CASS şi au efectuat plata acestei contribuţii ca urmare a deciziilor de impunere emise şi comunicate de ANAF, vor avea dreptul la restituirea sumelor achitate. Proiectul de lege aprobat de Guvern precizează că se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 până la data intrării în vigoare a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal adoptată de Guvern în 21 ianuarie 2015, pentru următoarele categorii de persoane fizice:

1) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor.

Acestor categorii nu li se anulează contribuţia dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

2) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.

În cazul în care aceştia au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri nu li se anulează contribuţia.

3) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

4) persoanele persecutate politic de fostul regim comunist – (persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

5) magistraţii înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice, în timpul regimului comunist – (persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare)

6) veteranii şi văduvele veteranilor de război (persoane ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

7) persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare

8) luptătorii răniţi în revoluţia din Decembrie 1989  (persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

Categoriilor de persoane menţionate la punctele 4,5,6,7,8 li se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă nu au realizat alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi.

9) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;

10) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorează contribuţia;

11) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau dacă nivelul acestora este  sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

Persoanele fizice care se încadrează într-una din aceste categorii şi care au primit decizii de impunere dar nu au primit decizia de anulare de la ANAF, beneficiază de acest drept, la cerere, după obţinerea documentului justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe