|miercuri, august 4, 2021
  • Follow Us!

Asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi 

În atenţia asociaţiilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

Asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente-comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole sunt obligate să depună la unitatea fiscală de care aparţin “Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice” 204,  cod 14.13.01.13/2i.
Declaraţia se depune anual de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie 2007, pentru veniturile realizate în anul 2006.

            Declaraţia se completează în două exemplare, astfel: originalul se depune la unitatea fiscală la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, iar copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia. 
De asemnea, fiecare membru al asociaţiei are obligaţia de a depune annual, până la data de 15 mai 2007,  “Declaraţia specială privind veniturile realizate” 200, cod 14.13.01.13, pentru venitul net/pierderea realizat/realizată în anul 2006, repartizată proporţional cu cota de participare a fiecărui membru în asociaţie.
Temei legal: Ordinul ministrului Finanţelor Publice 185/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 15 martie a.c.,

Primul termen de plăţi anticipate pentru veniturile realizate în 2007 din activităţi independente

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, la 15 martie a.c., expiră termenul legal de plată pentru veniturile obţinute din activităţi independente comerciale, profesii libere, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, cu excepţia veniturilor din arendare.

În acest context, reamintim că plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, astfel: 15 martie 2007, 15 iunie 2007, 15 septembrie 2007, 15 decembrie 2007.

Temei legal: art. 82, din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response