|marți, iulie 27, 2021
  • Follow Us!

FISCUL VâLCEAN A STABILIT SUPLIMENTAR PENTRU BUGET 1.067 DE MII DE LEI 

În luna februarie a.c.,

 

FISCUL VÂLCEAN A STABILIT SUPLIMENTAR PENTRU BUGET 1.067 DE MII DE LEI

 

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna februarie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Personalul Activităţii de Control Fiscal şi al compartimentelor de control fiscal persoane fizice de la unităţile fiscale teritoriale a efectuat 223 de acţiuni de control, care au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

 

Ca urmare a inspecţiilor fiscale, în luna februarie a.c., veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la 1.067 mii lei. Suma este formată din: 820 mii lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 160 mii lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 63 mii lei provenind din 47 de amenzi contravenţionale şi 24 mii lei din confiscări.

Totodată, pentru prejudicii create bugetului general consolidat în sumă totală de 16.726 mii lei, DGFP Vâlcea a înaintat 4 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Leave a Response