Persoanele fizice pot direcţiona 2% din impozitul anual datorat statului spre entităţi non-profit

duminică, 6 mai 2007

Până la 15 mai a.c., inclusiv,

Persoanele fizice pot direcţiona 2% din impozitul anual datorat statului spre entităţi non-profit

Contribuabilii pot decide asupra modului în care sunt cheltuiţi 2% din impozitul datorat pe venit, prin direcţionarea acestei sume către o organizaţie neguvernamentală. În acest sens, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obţinute în anul 2006, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Pentru aceasta, contribuabilii trebuie să depună la unităţile fiscale de care aparţin formularul 230 - „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, care poate fi procurat fie de la unitatea fiscală aparţinătoare, fie prin accesarea site-ului Ministerului Economiei şi Finanţelor, www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul „Asistenţă contribuabili”, subdomeniul „Formulare”.
Formularul completat cu suma, denumirea, codul fiscal şi contul bancar ale ONG-ului beneficiar va fi depus personal la unitatea fiscală de domiciliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevăzut, respectiv până la 15 mai 2007.
De asemenea, pot opta pentru redirecţionarea a 2% din impozitul datorat şi persoanele fizice care au obligaţia depunerii „Declaraţiei speciale privind veniturile realizate”, cod 200, completând rubricile corespunzătoare din declaraţie. Din această categorie fac parte persoanele fizice care au obţinut venituri: comerciale; din exercitarea unei profesii libere; din cedarea folosinţei bunurilor; din activităţi agricole; din câştiguri din transferul titlurilor de valoare.
Pentru a beneficia de această opţiune, contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente impuşi pe bază de norme de venit, care nu au obligaţia depunerii Declaraţiei cod 200, vor completa această declaraţie cu datele necesare ale ONG-ului şi o vor depune potrivit celor precizate mai sus.

Important! Redirecţionarea poate fi făcută către un singur ONG!

*Temei legal: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 84, al. 2, şi Ordinul ministrului Finanţelor Publice 185/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 
În atenţia persoanelor care efectuează operaţiuni intracomunitare
 

Prin articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea atrage atenţia persoanelor impozabile care aveau obligaţia depunerii “Declaraţiei recapitulative privind livrările intracomunitare”, cod 390, şi  nu s-au conformat, să intre în legalitate.

 Cine are obligaţia depunerii declaraţiei recapitulative

1. Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind livrările intracomunitare, care va cuprinde:

a) suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv.

2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531 trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, privind:

a) suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă este obligată la plata taxei, pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv;
b) suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoană obligată la plata taxei.
 De reţinut! Declaraţiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
 
Completarea şi depunerea declaraţiei
Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată, prin completare pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, prin SEN, de către marii contribuabili şi va fi însoţită de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format bifînd căsuţa corespunzătoare de pe formular.În declaraţie se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se cuprind numai informaţiile corecte referitoare la tranzacţiile pentru care se operează rectificarea.Se completează cîte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
 

Important!

Pentru completarea declaraţiei recapitulative, contribuabilii vor avea în vedere:

- corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA;

- integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA a operatorilor străini;
- corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achiziţiilor intracomunitare din declaraţia recapitulativă cu cele înscrise în rîndurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau Decontul special de TVA, după caz, astfel:
1. livrări + livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = livrări intracomunitare din Decontul de TVA;
2. achiziţii + achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunnghiulare din declaraţia recapitulativă = achiziţii intracomunitare din decont de TVA sau decont special de TVA, după caz;
 
Sancţiuni

Persoanele impozabile care depun cu întârziere declaraţia recapitulativă pot fi sancţionate cu amendă de la 50 lei la 1.500 - pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 10.000 lei - pentru persoanele juridice.

*  Baza legală: art. 1564 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice 537/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”, art. 189, alin. (1), lit. h, din Orodnanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe