|marți, iulie 27, 2021
  • Follow Us!

Recuperarea Taxei pe Valoarea Adăugată plătită în alte state 

Recuperarea Taxei pe Valoarea Adăugată plătită în alte state

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează pe contribibuabilii interesaţi că au posibilitatea să-şi rercupereze TVA plătită în alte state, în baza Certificatului de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA. Acest document se utilizează pentru solicitarea rambursării taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceaştia pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în alt stat, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în acel stat.

Certificatul de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA se eliberează la cerere persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, de unitatea fiscală în a cărei evidenţă este înregistrat solicitantul.

De reţinut! Certificatul se eliberează pentru fiecare stat în care solicitantul doreşte să depună cererea de rambursare a TVA, în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Cererea se completează la sediul unităţii fiscale, iar certificatul se emite electronic în două exemplare: unul se păstrează la unitatea fiscală, celălalt se înmânează solicitantului.

Temei legal: art. 1472 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, pct. 49 alin. (14) şi pct. 50 alin. (17) din Hotărârea Guvernului 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor Publice 273/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Certificat de atestare a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”.

Leave a Response