|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

SE APROPIE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI 205 

În atenţia plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă!

SE APROPIE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI 205

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; obţinute în baza unui contract de agent/ comision/ mandat comercial; din activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară; din activităţi independente desfăşurate în baza unei convenţii/contract civil încheiat în condiţiile Codului civil pentru care cota este de 10%; din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;transferul titlurilor de valoare si din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, pentru care impozitul pe  venit se retine la sursă, au obligaţia să depună la unitatea fiscală în a cărui rază teritorială angajatorul este înregistrat în evidenţa fiscală, formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit” până la 28 februarie 2007.
Programul de asistenţă sau poate fi descărcat de pe serverul Ministerului Finanţelor Publice de pe site-ul www.mfinante.ro.
De asemenea, programul este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale. Pentru a-l obţine, cei interesaţi se pot prezenta zilnic între orele 8.30 şi 16.00 la unităţile fiscale de care aparţin cu dischete de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibile MS-DOS pentru preluarea programului.

*

Baza legală: Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

DGFP Vâlcea acordă gratuit contribuabililor
CONSULTANŢĂ Pentru ÎNTOCMIREA situaţiilor financiare ANUALE
Marţi, 6 februarie 2007, şi joi, 8 februarie a.c., începând cu ora 10, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea organizează o întâlniri de lucru cu persoanele care răspund de întocmirea situaţiilor financiare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2006.
 Discuţiile vor fi interactive şi, pe baza solicitărilor participanţilor, vor fi clarificate problemele concrete privind dispoziţiile legale care trebuie respectate la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

De reţinut! Accesul în sediul DGFP din municipiul Râmnicu-Vâlcea va fi permis pe la intrarea salariaţilor, prin str. General Magheru, nr. 17, între orele 9.45 şi 10.00.

Leave a Response