Firmele mijlocii vor fi administrate de o nouă structură

luni, 26 martie 2007

Firmele mijlocii vor fi administrate de o nouă structură

Începând cu 1 aprilie 2007, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea va funcţiona Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM) în baza ordinelor ministrului Finanţelor Publice 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene; 269/2007 privind aprobarea procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării OMFP 266/200 şi OMFP 328/2007 pentru modificarea şi completarea OMFP 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili,

Noua structură fiscală va administra fiscal 200 de contribuabili

Noua structură constituită în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea va administra fiscal 200 de persoane juridice, selecţionate pe baza criteriilor stabilite, astfel:

- 70 au înregistrat o cifră de afaceri raportată la situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005, cuprinsă între 10 până la 70 milioane de lei;

- 9 sunt în procedura insolvenţei pentru creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei;

- 121 sunt selectaţi în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri dintre contribuabilii administraţi până în prezent de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea.

De reţinut! Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii vor fi administrate tot de noua structură.

Contribuabilii mijlocii a căror cifră de afaceri în anul precedent este inferioară celei stabilite drept criteriu de selecţie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii vor fi scoşi din administrare după 4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie.

Lista contribuabililor mijlocii se întocmeşte anual, până la 30 septembrie şi se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul ANAF - http://anaf.mfinante.ro. La această adresă sunt prezentaţi şi contribuabili mijlocii din judeţul Vâlcea, care de la 1 aprilie 2007 vor fi administraţi de AFPCM din cadrul DGFP Vâlcea. Precizăm că lista este publicată şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 6 martie 2007.

Înregistrarea fiscală

Dacă au intervenit modificări în datele declarate iniţial, contribuabilii mijlocii vor depune cereri de înregistrare a menţiunilor/cereri de preschimbare a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal. Dacă au intervenit modificări în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii referitoare la obligaţiile declarative, inclusiv înregistrarea/scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, vor fi declarate în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu excepţia TVA pentru care termenul este de 15 zile, la Compartimentul registru contribuabililor din cadrul AFPCM. Înregistrarea/scoaterea din evidenţa fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin completarea şi depunerea formularului 060 ”Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare” la AFPCM.

Obligaţii declarative

Contribuabilii mijlocii depun declaraţii fiscale la AFPCM. Declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii se face la AFPCM care administrează sediile secundare. Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz, conform legii. În situaţia în care declaraţia fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe site-ul MFP comunicată contribuabilului prin mesaj electronic. Orice corecţie ulterioară a unei declaraţii fiscale se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative.

Atenţie! Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabili până la data de 25 martie 2007, deci inclusiv aferente lunii februarie 2007, şi nesoluţionate până la data preluării de către noul organ de administrare, se vor soluţiona de AFPCM, potrivit procedurii de soluţionare în vigoare la data depunerii deconturilor.

Solicitarea documentelor

Pentru a solicita anumite documente de la AFPCM, contribuabilii vor depune o cerere direct la registratură sau prin poştă sau alte mijloace - fax, e-mail). Eliberarea documentelor solicitate se face fie prin înmânarea acestora împuternicitului sau reprezentantului legal la sediul AFPCM, fie prin transmitere cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul contribuabililor mijlocii.

Plata obligaţiilor fiscale

Până la 1 aprilie 2007, plăţile obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale se fac la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care au fost arondaţi anterior acestei date. Plăţile obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale efectuate începând cu 1 aprilie 2007 se fac la Trezoreria Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Până la 1 aprilie 2007, impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii de pe raza teritorială a judeţului în care îşi are domiciliul fiscal contribuabilul mijlociu, precum şi cele de pe raza teritorială a altor judeţe se achită la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care au fost arondaţi anterior acestei date. După 1 aprilie 2007, impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii de pe raza teritorială a judeţului în care îşi are domiciliul fiscal contribuabilul mijlociu, precum şi cele de pe raza teritorială a altor judeţe se achită la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică ale municipiilor reşedinţă de judeţ pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar. Documentele de plată întocmite de contribuabilii mijlocii persoane juridice în vederea achitării impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale acestora, aflate în raza teritorială a altei unităţi fiscale decât cea în care îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, vor cuprinde în mod obligatoriu şi:

- codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei juridice care face plata;

- codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata.

„Până la această dată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a întreprins măsurile organizatorice necesare pentru înfiinţarea şi buna funcţionare a Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, începând cu asigurarea personalului şi terminând cu notificarea contribuabililor încadraţi în această categorie. Obiectivele stabilite pentru noua structură fiscală - eficientizarea administrării veniturilor statului, raţionalizarea controlului la operatorii economici, simplificarea declarării şi plăţii obligaţiilor, mai buna administrare a creanţelor bugetare, regim special de monitorizare a aplicării legislaţiei - vor aduce un plus de dinamism în colectarea veniturilor bugetare şi reprimarea fraudei fiscale, Finanţele Publice dovedindu-se o instituţie cu o strategie clară şi coerentă, care acţionează concret pentru armonizarea cu structurile europene” - a declarat ec. Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe