|joi, octombrie 29, 2020
  • Follow Us!

Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal 

Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 896/28.12.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.717/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.696/2011privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.
Actul normativ aduce modificări Anexei nr. 1 formularul 508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalăÔÇ£, cod MFP 14.13.43.15/6.
Totodată, la Anexa nr. 3, capitolul II “Procedura de actualizare a faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal”, după secţiunea F2 “Dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspecţie fiscală în condiţiile art. 781 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de Procedură Fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivateÔÇ£ a fost introdusă o nouă secţiune, secţiunea G: “Dispoziţii speciale referitoare la scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice inactive, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivată”.

Situaţiile privind inactivitatea fiscală se scot din evidenţa cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactivă, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivată, la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii persoanei juridice, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, fişa de actualizare se întocmeşte de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal în a cărui evidenţă a fost înregistrată persoana juridică declarată inactivă fiscal, care s-a radiat fără a fi reactivată, după primirea informaţiei/comunicarea documentului care atestă radierea persoanei juridice declarate inactivă fiscal, prin completarea formularului 508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, la care se bifează căsuţa “Reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”. Fişa de actualizare se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactivă, care s-a radiat fără a fi reactivată.

Comunicarea pro-ratei la Fisc

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii, persoane impozabile, că trebuie să comunice organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.
Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă determinată pentru anul precedent, sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de cel precedent.

În cazul persoanelor impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă pe valoarea adăugată.
Joi, 10 ianuarie, termen pentru unele obligaţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că,┬á după caz, până joi, 10 ianaurie, trebuie depuse la Fisc:
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1768/2012.
Certificarea formularului 101 de către un consultant fiscal se amână până la 1 ianuarie 2014

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor că, potrivit prevederilor Legii nr. 162/2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2014 certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale, formular 101 “Declaraţie impozit pe profit”, ale contribuabililor persoane juridice, stabilită┬áprin art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response