|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Propunere pentru modificarea procedurii de… 

Propunere pentru modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/Transparenţă decizională, au fost publicat şi poate fi consultatProiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

În temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009.

Având în vedere faptul că, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau potrivit legislaţiei specifice, care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal (impozit pe salarii, contribuţii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspendării activităţii, este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la această categorie de contribuabili. Astfel, proiectul de ordin supus dezbaterii publice propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, după cum urmează:

– modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu cu dispoziţii referitoare la documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care îşi suspendă activitatea;

– actualizarea listei declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu.

* Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative mai sus menţionate pot fi transmise la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail HYPERLINK “mailto:relatiipublice.anaf@mfinante.ro” relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Leave a Response