Bilanţ la Finanţele Publice vâlcene: în 2012, venituri bugetare mai mari cu 2,9%

duminică, 3 februarie 2013

Bilanţ la Finanţele Publice vâlcene: în 2012, venituri bugetare mai mari cu 2,9%

Vineri, 1 februarie 2013, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a făcut bilanţul activităţii desfăşurate în anul 2012.

Au participat: Mihail Constantin, vicepreşedinte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentanţi ai Insituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, ai principalelor instituţii publice judeţene, parlamentari, precum şi ai presei.

În articolul de mai jos prezentăm o sinteză a bilanţului prezentat de directorul executiv al DGFP Vâlcea, domnul Gheorghe Gogîrnoiu.

În 2012, venituri mai mari cu 2,9%

La 31 decembrie 2012, DGFP Vâlcea administra fiscal 116.200 contribuabili, din care: 15.876 persoane juridice; 100.324 persoane fizice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi profesii libere.

La nivelul judeţului Vâlcea, în anul 2012, au fost colectate impozite, taxe şi contribuţii în sumă de 881,5 mil.lei, cu 7,6% mai mult faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv cu 2,9% faţă de încasările realizate în anul 2011.

În veniturile realizate la nivelul judeţului Vâlcea, menţionate mai sus, nu sunt incluse cele 303,9 mil.lei încasate de la cei 21 mari contribuabili vâlceni administraţi în anul 2012 de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti.

Realizările au situat Vâlcea, ca şi în anii anteriori, pe un loc fruntaş la nivel de ţară, loc determinat de pregătirea şi experienţa profesională a salariaţilor instituţiei.

Realizările pe bugete componente se prezintă astfel:

- 119% la bugetul fondului pentru asigurări de sănătate;

- 113,2% la bugetul asigurărilor sociale;

- 109,6% la bugetul fondului pentru şomaj;

- 100% la bugetul de stat.

Eforturi pentru diminuarea arieratelor

La finele anului 2012, totalul arieratelor certe de recuperat de la debitori era de 24,4 mil.lei, mai mic cu 8,6 mil.lei (26,1%) faţă de anul 2011. Pentru realizarea obiectivului de reducere a arieratelor:

- au fost aplicate cu operativitate toate măsurile de executare silită la toţi contribuabilii care înregistrau obligaţii neachitate în termen la bugetul general consolidat;

- s-a acţionat pentru declararea în insolvabilitate a debitorilor care nu au bunuri şi venituri urmăribile;

- a fost atrasă răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil, cf. art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală, a persoanelor vinovate de starea de insolvabilitate a acestora. Astfel, în anul 2012, la 97 operatori economici, respectiv la 130 persoane, care, cu rea-credinţă au indus insolvabilitatea societăţilor pe care le administrau, DGFP Vâlcea a atras răspunderea solidară pentru suma de 24,6 mil.lei;

- a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenţei, monitorizând atent această activitate, în scopul recuperării unui volum cât mai mare de arierate. DGFP Vâlcea a formulat 37 de cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, pentru recuperarea a 28,2 mil.lei de la debitorii bugetului general consolidat. În 380 de cazuri de insolvenţă cerută de alţi creditori, DGFP Vâlcea s-a înscris la masa credală pentru suma totală de 37,2 mil.lei.

La 1.166 contribuabili persoane juridice, care s-au sustras de la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 1,1 mil.lei, iar după analizarea fiecărui caz în parte, au fost impuşi din oficiu 1.146 contribuabili, pentru creanţe în sumă de 1,7 mil.lei.

Pentru prevenirea sustragerii de la plata creanţelor bugetare, în 46 cazuri, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru suma totală de 14,5 mil.lei, din care: 36 la persoane fizice, pentru 13,9 mil.lei, respectiv la 10 persoane juridice, pentru 0,6 mil.lei.

Verificări cu prioritate în domeniile cu risc fiscal

Prevenirea şi combaterea actelor de evaziune fiscală a constituit şi în anul precedent un obiectiv major al activităţii desfăşurate, DGFP Vâlcea acţionând prin Activitatea de Inspecţie Fiscală şi Biroul de informaţii fiscale de la nivelul instituţiei pentru pregătirea şi efectuarea corespunzătoare a inspecţiilor fiscale. Astfel, rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar, la persoane juridice, a fost cu 13,32% mai mare faţă de indicatorul realizat la nivel naţional şi cu 11,87% faţă de cel programat, iar la persoane fizice, a fost mai mare cu 50,71% faţă de nivelul indicatorului realizat la nivel de ţară, respectiv cu 47,17% faţă de cel programat.

În urma verificărilor efectuate, la 803 operatori economici, inspectorii fiscali au stabilit obligaţii suplimentare de plată în sumă de 77,5 mil.lei, din care 2,7 mil.lei la persoane fizice. De subliniat este şi faptul că, în 106 verificări efectuate, nu au fost stabilite sume suplimentare, fapt ce ilustrează că sunt şi contribuabili care respectă întrutotul legislaţia fiscală.

Verificările au vizat, cu prioritate, domeniile care au prezentat risc fiscal şi anume: achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, construcţii, comerţ cu combustibili, carburanţi şi cereale. Prin acţiunile desfăşurate în cooperare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea au fost destructurate reţele de fraudare care au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 24,6 mil.lei.

Deşi în întreaga activitate desfăşurată a fost pus accentul pe rolul preventiv al controlului, în 189 cazuri în care a fost constatată eludarea legislaţiei fiscale, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 279 mii lei.

Totodată, fără a constitui un scop în sine, pentru prejudicii aduse bugetului de stat în sumă totală de 28,4 mil.lei, DGFP Vâlcea a sesizat organele abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în 47 de cazuri, iar pentru suma de 9,2 mil.lei (3 cazuri) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Creştere a încasărilor prin Trezorerie

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul DGFP Vâlcea a colaborat în condiţii bune cu consiliile judeţean şi locale pentru elaborarea proiectelor de buget locale şi rectificarea acestora cu respectarea riguroasă a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Îndrumarea permanentă a instituţiilor publice şi a operatorilor economici cu conturi în trezorerie, asigurarea controlului financiar preventiv asupra plăţilor dispuse în sectorul public au constituit preocupări cotidiene ale personalului Trezoreriei.

În anul 2012, la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului, au fost încasate în numerar venituri ale bugetului general consolidat în sumă de 180 mil.lei, prin 284 mii operaţiuni, în creştere cu 8 mil.lei, respectiv cu 29.000 de operaţiuni, faţă de anul precedent, creştere determinată, în principal, de preluarea, începând cu 1 iulie 2012, a încasării unor contribuţii de la casele de asigurări de sănătate şi de pensii.

Încasările în numerar la ghişeele trezoreriilor reprezintă 20,42% în totalul încasărilor realizate în anul 2012 la nivelul judeţului Vâlcea.

Asistenţa contribuabililor, asigurată cu profesionalism

În anul 2012, DGFP Vâlcea a obţinut rezultate bune în asigurarea unor servicii de calitate în cadrul asistenţei contribuabililor, prin intermediul: “Centrului de asistenţă a contribuabililor”, “Telefonul contribuabilului”, siteul instituţiei, precum şi, direct, la ghişee.

Cele 41.540 de apeluri telefonice şi cele 248.155 de vizite ale siteului DGFP Vâlcea, înregistrate în anul 2012, atestă, atât interesul şi încrederea acordate de contribuabilili din întreaga ţară, cât şi profesionalismul salariaţilor din acest sector.

De remarcat sunt rezultatele studiului efectuat asupra calităţii serviciilor oferite de 216 administraţii fiscale în cadrul Programului “Fiscul util şi politicos”, derulat la nivel de ţară de Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe, care au situat DGFP Vâlcea între primele 5 judeţe din ţară în ceea ce priveşte profesionalismul şi amabilitatea salariaţilor faţă de contribuabili.

Diversificarea prestărilor la Unitatea de Imprimare Rapidă

Începând cu 16 octombrie 2012, la Unitatea de Imprimare Rapidă, a fost implementată transmiterea de popriri bancare în sistem centralizat, pentru întreaga ţară, Vâlcea fiind judeţ-pilot, contribuind astfel la reducerea costurilor cu executarea silită a creanţelor bugetare.

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, în anul precedent, a fost extinsă capacitatea de stocare a datelor, au fost achiziţionate: sistemul de protecţie a instalaţiei electrice; echipamente periferice (scannere şi imprimante), precum şi alte utilaje necesare eficentizării procesului de producţie.

Tratament echitabil, nediscriminatoriu tuturor operatorilor economici

“Combaterea evaziunii va marca puternic activitatea noastră de administrare fiscală în acest an, concomitent cu creşterea funcţiei preventive a controlului fiscal. Pentru creşterea eficienţei activităţii de control şi pentru a nu produce disfuncţionalităţi în activitatea contribuabililor corecţi, vom acorda o şi mai mare importanţă analizei de risc în procesul de selectare a contribuabililor pentru inspecţia fiscală, astfel încât să fie supuşi verificării, cu prioritate, acei contribuabili care prezintă risc fiscal pentru administrarea fiscală.

În întreaga activitate pe care o vom desfăşura, vom milita pentru aplicarea unui tratament echitabil, nediscriminatoriu tuturor operatorilor economici şi vom promova un real parteneriat în relaţia directă cu contribuabilul, astfel încât să realizăm cu profesionalism misiunea instituţiei noastre, aceea de a asigura colectarea veniturilor cuvenite bugetului, pentru asigurarea echilibrului bugetar naţional.

Experienţa profesională dobândită şi potenţialul uman remarcabil pe care îl are instituţia noastră ne dă convingerea că, şi în 2013, an în care se preconizează schimbări majore în Administraţia Fiscală, ne vom îndeplini obiectivele stabilite de conducerile Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sporind astfel prestigiul Finanţelor Publice” - a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe