25 iulie - termenul legal pentru depunerea Declaraţiei 394

luni, 9 iulie 2007

25 iulie - termenul legal pentru depunerea Declaraţiei 394

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru semestrul I 2007. Astfel, contribuabilii vor depune formularul 394, ”Declaraţia informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, cod MEF 14.13.01.02/f.
Cine are obligaţia depunerii Declaraţiei 394?
Declaraţia se completează şi se depune de către:
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operaţii impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului Fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare;
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia trebuie sa conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare.
Atenţie! Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.
Termen de depunere
Declaraţia se depune la unitatea fiscală competentă până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare şi numai daca în semestrul de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare. În cazul în care, după depunerea declaraţiei persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei persoana impozabilă trebuie să depună o noua declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativa depusă iniţial.
Procedura declarării
Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagina a declaraţiei. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF la adresa http://anaf.mfinante.ro.
Contribuabilii care au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei vor acorda maximă atenţie:
1. îndeplinirii obligaţiei de depunere a declaraţiei;
2. corectitudinii codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în “Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional” şi în “Lista achiziţiilor de bunuri /prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional”, din punctul de vedere al structurii acestora;
3. corectării, prin depunerea unei noi declaraţii corect completată, până cel mai târziu la data de 25 a celei de-a doua luni după termenul legal de depunere, a declaraţiei informative depuse în situaţia în care primesc notificări din partea unităţii fiscale pentru corectarea declaraţiei.
4. depunerii declaraţiei cod 394 în situaţia în care primesc notificări pentru nedepunerea declaraţiei.
Sancţiuni
Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei, se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, aprobat prin OG nr. 92/2003 cu completările şi modificările ulterioare, cu amendă de la 50 la 1.500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 la 10.000 lei pentru persoane juridice.
* Baza legală: Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 702 din 14/05/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007, privind declararea livrărilor şi a achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

 

Raportările contabile la 30 iunie 2007

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează operatorii economici că, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2007 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Raportările contabile se depun la registraturile unităţilor teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal.
Raportările contabile cuprind:
a. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurile proprii, cod 10;
b. contul de profit şi pierderi, cod 20;
c. date informative, cod 30.
Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2007 este 15 august 2007.
Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la data de 30 iunie 2007 nu întocmesc raportări contabile, urmând a depune în acelaşi termen o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor care să cuprindă:
- denumirea completă conform certificatului de înmatriculare:
- adresa şi numărul de telefon;
- numărul de înregistrare la Registrul Comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se afla în curs de lichidare conform legii.
Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2007, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Acesta este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale ale MEF sau poate fi descărcat accesând adresa www.mfinante.ro.
* Bază legală: Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 498/18.06.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/28.06.2007.

 

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă: Perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice

 

Luni, 9 iulie a.c., în organizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea, se deschide un curs de perfecţionare referitor la:
- prezentarea Manualului Operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- implementarea la nivel judeţean a Sistemului informatic pentru evidenţa principalelor elemente privind verificarea aspectelor procedurale aferente procedurilor de achiziţii publice.
Trei zile, la Călimăneşti, funcţionari din cadrul compartimentelor pentru verificarea achiziţiilor publice şi de la serviciile tehnologia informaţiei la direcţiile generale finanţelor publice judeţene: Argeş, Braşov, Călăraşi, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, şi Vâlcea se vor perfecţiona pentru asigurarea unei activităţi eficiente în sistemul Administraţiei Fiscale.
Moderatorii cursului, Cornelia Nagy, Cerasela Rădulescu, Aida Câmpeanu, Cristina Vecinu, Florin Bunghiuz, Luminiţa Cuvatov, Mihaela Stan şi Cornel Filoti, experţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, au conceput programul de pregătire astfel încât participanţii la curs să dobândească cunoştinţele necesare în activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi, în acelaşi timp, să-şi însuşească abilităţile necesare pentru exploatării eficiente a Sistemului informatic pentru gestiunea procedurilor de achiziţii publice.
În acest sens, un loc important în economia cursului este alocat exerciţiilor practice, testării şi evaluării participanţilor la curs, care, la rândul lor, vor trebui să disemineze cunoştinţele acumulate în instituţiile din care provin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe