Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale

luni, 30 iulie 2007

 Obiectivele strategice pe termen mediu ale Administraţiei Fiscale

 

Într-un articol anterior am abordat problematica Strategiei adoptate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2007-2011. În acest context, în articolul de mai jos, prezentăm, în sinteză, obiectivele strategice pe termen mediu ale administraţiei fiscale.
În viziunea Strategiei ANAF pentru perioada 2007-2011, creşterea gradului de conformare voluntară de declarare şi la plată este esenţială pentru buna colectare a veniturilor bugetare. Astfel, pentru stimularea conformării voluntare a contribuabililor, potrivit Strategiei, Administraţia Fiscală urmăreşte:
- modernizarea şi simplificarea procedurilor: extinderea şi generalizarea depunerii declaraţiilor şi efectuarea plăţilor on-line, precum şi administrarea mai bună a TVA, a accizelor şi a impozitului pe venit - rambursări mai rapide de TVA şi de restituire a accizelor, operativitate crescută în administrarea impozitului pe venit;
- dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă: construirea unei baze de date cu cele mai frecvente întrebări/răspunsuri, pe site (pentru aplicarea unitară a legislaţiei fiscale atât de către contribuabili, cât şi de personalul administraţiei fiscale); dezvoltarea comunicării externe şi monitorizarea reclamaţiilor contribuabililor şi publicarea răspunsurilor pe site.
O altă direcţie de acţiune extrem de importantă pentru Administraţia Fiscală o constituie prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare, prin creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală, punându-se accentul pe: instruirea inspectorilor, ghiduri, metodologii, bază de date unică cu rezultatele controalelor; selectarea ţintei controlului pe baza analizei de risc; dezvoltarea componentei cercetare-documentare în interes fiscal; alinierea la practica internaţională privind preţurile de transfer şi dezvoltarea controlului electronic.
În viitor, activitatea Administraţiei Fiscale se va baza tot mai mult pe colectarea unui volum semnificativ de informaţii privind contribuabilii. O atenţie deosebită va fi acordată dezvoltării schimbului de informaţii cu instituţii naţionale şi cu statele Uniunii Europene, asigurând: dezvoltarea procedurilor pentru implementarea asistenţei reciproce şi schimb electronic de informaţii, în scopul combaterii fraudei fiscale internaţionale.
Pentru mai buna îndeplinire a misiunii sale de colectare a banului public, Administraţia Fiscală va avea nevoie de o mai bună planificare a veniturilor administrate şi de creştere a eficienţei în toate domeniile. În perioada următoare, modernizarea şi îmbunătăţirea funcţionării administraţiei fiscale presupun:
- perfecţionarea planificării prin: dezvoltarea procedurilor de monitorizare a colectării creanţelor bugetare; dezvoltarea capacităţii analitice de planificare a veniturilor bugetare; perfecţionarea instrumentelor de conducere; managementul performanţei.
- întărirea capacităţii de analiză a nivelului de conformare a plătitorilor de taxe şi impozite, promovând dezvoltarea metodelor complexe de analiză şi cunoaştere a nivelului de conformare, a zonelor de risc, a cauzelor neconformării;
- îmbunătăţirea procedurilor interne şi a coordonării prin: actualizarea şi gestionarea Registrului contribuabililor; îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a contestaţiilor; dezvoltarea suportului informatic, automatizarea procedurilor de gestionare a declaraţiilor pentru reducerea timpului de reacţie a administraţiei fiscale, consolidarea auditului intern, dezvoltarea activităţii de avizare şi contencios, perfecţionarea activităţii de contabilitate internă şi financiar;
- dezvoltarea relaţiilor instituţionale prin: extinderea schimbului cu alte instituţii şi impulsionarea activităţii de cooperare internaţională;
- îmbunătăţirea activităţii de resurse umane: perfecţionarea formării personalului; elaborarea Statutului funcţionarului public din ANAF;
- asigurarea unei comunicări instituţionale credibile şi responsabile, atât în plan intern, cât şi extern.
Strategia pe termen mediu a ANAF se concretizează într-un Plan de implementare, tabloul sinoptic al obiectivelor cuprinzând măsurile concrete programate pentru 2007.
Aplicarea în practică şi controlul obiectivelor/măsurilor strategice se face prin intermediul planificării anuale, obiectivele strategice plurianuale urmând a fi defalcate în sarcini anuale. Astfel, Administraţia Fiscală îşi adaptează instrumentele de planificare la noile priorităţi, în acest an, prin Planul anual de performanţă, fiind urmăriţi 16 indicatori, cu obiective precise (nivel de atins sau dinamică), la nivel sintetic şi detaliat pentru fiecare direcţie judeţeană a finanţelor publice.
Responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor strategice revine structurilor teritoriale şi direcţiilor de specialitate care gestionează aria respectivă de activitate, iar punerea în practică a Strategiei, fără îndoială, va reprezenta o premisă importantă pentru creşterea eficienţei activităţii de administrare fiscală în următorii ani, contribuind la aşezarea ANAF în rândul administraţiilor fiscale europene moderne.
ec. Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe