|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Sistemul de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind impozitele devine operaţional 

Din septembrie 2007, şi în judeţul Vâlcea,

 

Sistemul de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind impozitele devine operaţional

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că a fost emis Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 521/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/16 aprilie 2007. În baza prevederilor ordinului, se materializează unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) 2007-2011. Astfel, începând cu luna septembrie 2007, şi contribuabilii vâlceni vor avea posibilitatea să depună declaraţiile fiscale prin mijloace electronice (la distanţă), sistem care funcţionează cu bune rezultate din aprilie 2007 la nivelul municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
Declaraţii care vor fi depuse prin mijloace electronice
Prin noul sistem vor fi depuse electronic la Fisc următoarele documente:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
– Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03.
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:
1. direct, la www.mfinante.ro, site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF), domeniul Finanţe;
2. de la www.finante.vl.ro, site-ul DGFP Vâlcea, prin legătura spre site-ul MEF, domeniul Finanţe.
Procedura transmiterii la distanţă a declaraţiilor
Completarea şi transmiterea declaraţiilor menţionate mai sus se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării certificatului digital.
Certificatul digital se eliberează gratuit de către Ministerului Finanţelor Publice, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
Certificatul digital pentru depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.
Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul ANAF.
Modelul şi conţinutul formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” sunt prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006.
Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, împreună cu: actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi în copie; documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie şi documentul eliberat de contribuabil din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil se depun de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la DGFP Vâlcea.
Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante prin poşta electronică, la adresa menţionată în cerere.
De reţinut! Certificatul digital este valabil o perioadă de 3 ani.
Declaraţia depusă prin mijloace electronice se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.
Condiţii tehnice pentru aplicarea sistemului
Pentru aplicarea sistemului de declarare la distanţă a declaraţiilor de impozite, taxe, contribuţii la bugetul consolidat al statului, este necesară îndeplinirea unor condiţii tehnice minime privind sistemul informatic în vederea rulării softului Acrobat Reader 8.0:
– tip procesor – Intel Pentium III la 1 Ghz;
– sistem de operare – Microsoft Windows XP cu Service Pack 2 (Ediţie Home sau Professional) sau Memorie minimă – 128 MB RAM (recomandat 256 MB);
– spaţiu pe Harddisk – 170 MB minim;
– rezoluţie ecran – 800X600 (recomandat 1024X768);
– soft instalat – Internet Explorer 6.
* Alte informaţii lămuritoare se pot obţine accesând adresele de web: www.mfinante.ro, site-ul Ministerului Economiei şi Publice, domeniul Finanţe, şi www.finante.vl.ro, site-ul DGFP Vâlcea, cu legătură spre categoria „Depunere declaraţii”, unde se găsesc întrebări şi răspunsuri referitoare la funcţionarea noului sistem.

Leave a Response