Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie informează că vineri începe campania electorală pentru cele două scrutine și vine cu o serie de recomandări pentru partide și candidați - relatează euractiv.ro

Astfel, de vineri se aplică regulile specifice acestei perioade în ceea ce privește acțiunile și materialele de propagandă permise.

Totodată, potrivit reglementărilor în vigoare, în campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță, precum și a oricăror forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

Biroul Electoral Central recomandă, cu fermitate, competitorilor electorali să respecte regulile generale privind desfășurarea campaniei electorale, să aibă un discurs echilibrat, onest și constructiv și să evite denaturarea sau manipularea informațiilor pentru a preveni răspândirea știrilor false, a acțiunilor de dezinformare și a oricăror derapaje de natură să afecteze buna desfășurare a procesului electoral.

Discursul electoral și mesajele cu caracter politic transmise de către competitorii electorali trebuie dezvoltate în așa fel încât să ofere garanții privind respectarea și promovarea principiilor democrației și să contibuie la dezvoltarea unui climat de integritate în desfășurarea campaniilor electorale, atât din respect pentru ceilalți competitori, cât și pentru alegători.

Alegătorii merită să aibă acces la informații obiective, reale și corecte pentru a-și putea forma propria opinie și pentru a decide în deplină cunoștință de cauză.

În acest sens, BEC recomandă parcurgerea următoarelor documente:

Codul de bune practici privind dezinformarea (versiune consolidată în 2022), disponibil la acest link https://digitalstrategy.ec.europa.eu/ro/policies/code-practice-disinformation;

Recomandarea (UE) 2023/2829 a Comisiei din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, disponibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/.wpcontent/uploads/2024/01/Recomandarea-UE-2()23-2829.pdf;

Ghidul de prevenire si combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor, realizat de Autoritatea Electorală Permanentă și disponibil la următorul link https:/ /www.roaep.ro/prezentare/wpcontent/uploads/2024/04/Ghid prevenire combatere actiuni dezinfor mare alegator.pdf.

Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează și soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea altor dispoziții legale incidente.

Încălcarea normelor legale atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale ori penale, după caz.

Desfășurarea campaniei electorale în audiovizual se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 149 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 și ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 150 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024.

Campania electorală se încheie sâmbătă, 8 iunie 2024, ora 7.00.