|luni, august 8, 2022
  • Follow Us!

Primăria Orlești va demara lucrări de refacere și punere în siguranţă a platformei drumului de exploatare agricolă, punct Crisasca 

Cirstina Orlesti

 

În acest an, Primăria Orlești va demara lucrări de refacere și punere în siguranţă a platformei drumului de exploatare agricolă, punct Crisasca, sat Orlești. Din bugetul local, primarul a alocat suma de 430.000 de lei pentru achiziție echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echimpamente electronice pentru Școla Gimnazială Orlești. Prin Hotărârea nr. 21/2022, Consiliul local al comunei Orlești a adoptat propunerea înregistrării comunei Orlești în sistemul naţional electronic de plată online, utilizând cardul bancar. Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei, în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei. Tot din bugetul local, primarul a alocat suma de 200.000 de lei pentru extinderea iluminatului public în comuna Orlești. La finele anului trecut, Primăria Orlești a aprobat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Orlești, judeţul Valcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Primăria Orlești se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare la parametrii proiectati si intretinerea investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată în cadrul proiectului. Prin proiect se deservește o suprafaţă agricolă de 773 ha. Consiliul local al comunei Orleşti, întrunit în şedinţă în data de 18.10.2021, a aprobat depunerea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare, comuna Orleşti, judeţul Vâlcea”.

 

Leave a Response