|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Federația Sindicatelor din Silvicultură a cerut sprijinul Ministerului Mediului pentru angajații Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva 

Padure-e1415781440660

Zilele trecute, delegația Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva formată din Silviu Geană, Gheorghe Popescu, Rați Longin Ioan, Codrin Sezciuc, Gârbea Ovidiu, Adrian Iosif, împreună cu Teodor Țigan, director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a participat la întâlnirea cu Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și Gelu Puiu, Secretar de Stat pentru Păduri. În cadrul acestei întâlniri a fost solicitat din nou sprijinul conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea adoptării unui pachet de măsuri de sprijin a activității Romsilva și de protecție a salariaților acesteia, între care: adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor din sectorul silvic, în contextul crizei economice generate de pandemia de coronavirus, pentru susținerea parțială a salariilor pe o perioadă de minim 90 zile de la încheierea stării de urgență (similar O.U.G. nr. 92/2020); adoptarea unei Ordonanțe de Urgență în vederea asigurării în perioada 2020-2021 a unui venit de completare suplimentar indemnizației de șomaj pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, ca efect al reducerii activităților de producție, urmare a pandemiei de coronavirus; modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în sensul introducerii scutirii de TVA pentru comercializarea lemnului de foc către persoane fizice, cel puțin până la 31.12.2020; acordarea de sprijin financiar pentru susținerea activităților alternative în cadrul Romsilva, care, în contextul blocajului pe piața lemnului, pot deveni surse de venituri considerabile; acordarea de sprijin financiar pentru susținerea lucrărilor de împăduriri efectuate de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva în acest an; sprijinirea activității Romsilva prin atragerea de granturi directe de la Comisia Europeană, concomitent cu asigurarea, conform legislației, a fondurilor de la bugetul de stat pentru activitățile neproductive precum creșterea și îngrijirea cailor de rasă, administrarea parcurilor naturale și naționale, asigurarea serviciilor silvice pentru suprafețele de păduri până la 30 ha aparținând altor categorii de proprietari; adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru interzicerea achiziției din spațiul intra-comunitar de materiale lemnoase infestate cu dăunători; revizuirea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, flexibilizarea, debirocratizarea și simplificarea procedurilor de comercializare a lemnului.
De asemenea, sindicatele au propus următoarele măsuri urgente de sprijinire a activității Romsilva: finanțarea administrării ariilor naturale protejate din bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, conform art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; acordarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru finanțarea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, conform prevederilor art. III din Legea nr. 99/2019; alocarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, necesar susținerii activităților de regenerare și împăduriri, conform art. 33 alin. (2) lit. i) din Codul silvic. Federația Silva a înaintat conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru finanțarea acestor activități în anul 2020.
Totodată, s-a adus în discuție necesitatea diversificării activităților la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru a compensa deficitul de venituri din valorificarea masei lemnoase (activități de vânătoare și silvoturism, prelucrarea lemnului, producția de păstrăv de consum, ciuperci/trufe, fructe de pădure, plante medicinale), precum și necesitatea reorganizării anumitor activități din cadrul regiei. Federația Sindicatelor Silva va susține în continuare, prin toate mijloacele legale, adoptarea unor măsuri de sprijin a activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și de menținere a locurilor de muncă pentru cei 16.500 de salariați ai acestei regii.
Biroul de Presă

Leave a Response