|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

“Vivat” (in)justitia valceana! Tribunalul Valcea a blocat finantarea tuturor localităților din judet! 

tribunalul-valcea-715x400

*Prefectul Județului Vâlcea a solicitat Tribunalului Vâlcea anularea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din data de 18 februarie 2020* privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020.

*În data de 15.05.2020 Tribunalul Vâlcea a admis cererea și a dispus anularea actului administrativ atacat.*

*Motivul principal pentru care s-a formulat cererea a fost acela că actul administrativ adoptat a fost insuficient motivat*, prin nedetalierea criterilor aplicate în distribuirea sumelor de bani repartizate.

Așa cum am arătat pe larg și în apărările formulate în această cauză, suntem în situaţia în care Legea bugetului de stat pe anul 2020 nu prevede *criterii sau formule de calcul de urmat pentru repartizarea sumei* ce a făcut obiectul acestui act administrativ.

Prin urmare, *modalitatea de repartizare a rămas la aprecierea consiliilor județene*, care dețin un drept constituțional de apreciere administrativă autonomă asupra oportunității luării deciziilor.

Raportat la soluția pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.859/90/2020, Consiliul Județean Vâlcea va declara și formula recurs împotriva hotărârii judecătorești.

Recursul suspendă executarea acesteia și se va judeca de urgență.

Compartimentul Comunicare, Relații Publice – Consiliul Județean Valcea

NR – Titlul ne apartine.

Leave a Response