|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Acționarii Chimcomplex, convocați să aprobe majorarea capitalului la 111,6 milioane euro pentru a asigura fondurile necesare investițiilor 

oltchim_sm_770x470_55749300_42779900

 

La data de 25 mai 2020, va avea Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Chimcomplex SA, în care se va aproba majorarea capitalului social, de la 296,5 milioane de lei, la maximum 535,9 milioane de lei (111,6 milioane de euro), în următoarele condiții: prin aport în numerar în sumă de 239,4 milioane de lei, prin emiterea unui număr de 190 milioane de acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare; prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 1,26 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare; termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României; acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la SC Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar; rata de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul drepturilor de preferință, este 0,807; plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF Estinvest SA, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație al SC Chimcomplex SA. Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de catre consiliul de administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de consiliul de administrație, în număr de până la 150. Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum și pentru rambursarea de datorii către finanțatori, conform contractelor de finanțare.

(Petre Coman)

Leave a Response