|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Sprijin financiar din partea Primăriei comunei Malaia pentru refacerea unei locuinţe distrusă de un incendiu 

tolea_gabriel

 

Luna trecută, Primăria comunei Malaia a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 15.000 lei, doamnei Cucă Nicoliţa, cu domiciliul în satul Malaia, pentru refacerea locuinţei distrusă de incendiul din data de 31 decembrie 2019. La propunerea primarului Gabriel Țolea, Consiliul Local al comunei Malaia, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.01.2020, a decis acordarea un premiu în valoare de 1.500 lei, soţilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei, pe parcursul anului 2020 şi au stabilit domiciliul pe raza comunei Malaia, începând cu anul 2002. Prevederile hotărârii au fost aduse la îndeplinire de primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea. În luna februarie 2020, tot Consiliul Local a aprobat proiectul de buget local pe 2020 estimat la suma de circa 10,2 milioane de lei. Conform primarului Gabriel Ţolea, comuna aşteaptă atestatul de staţiune turistică de interes local de la autoritățile competente: „Cu zeci de pensiuni, cu mai multe sate turistice, Ciungetu şi Podul cu Frasini, cu trei lacuri, cu cascade, peşteri, Malaia este comuna alpină cu impact uriaş pe piaţa de turism. Comuna de pe Valea Lotrului se află, la nivel naţional, în primele 50 de localităţi turistice. Sunt la ora asta sute de proprietari de terenuri, case și pensiuni care nu sunt localnici”. Prin Hotărârea nr. 42/2019, Consiliul local al comunei Malaia a aprobat indicatorii tehnico-economici faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere infrastructură rutieră şi edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu” la suma de 765.000 euro cu TVA. Finanţarea obiectivului de investiţii se va asigura din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală, bugetul local şi din alte fonduri legal constituite potrivit legii. Obiectivul de investiţii este aprobat la finanţare în etapa PNDL II, cu o valoare alocată de la bugetul de stat în sumă de 5.690.418 lei. În acest an, primarul Gabriel Ţolea va amenaja trotuare pe marginea drumului naţional.

Leave a Response