|joi, iulie 29, 2021
  • Follow Us!

Angajări la Apavil: Cinci posturi scoase la concurs 

apavil-715x400

APAVIL SA – ANUNȚ– privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Încasator cititor = 5 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:

– 1 post – Râmnicu Vâlcea (zona Bujoreni);

– 1 post – Olăneşti (zona Păuşești Măglaşi);

– 1 post – Călimăneşti (zona Sălătrucel/Berislăvești);

– 1 post – Brezoi;

– 1 post – Dragășani (zona Prundeni).

Data limită până la care candidații vor depune actele pentrudosarul de concurs este 08.10.2019, ora 1500, la sediulAPAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se vor desfăsurala sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 în data de 14.10.2019, respectiv 16.10.2019, conform calendaruluiconcursului.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.rosau la Serviciul Resurse Umane,  telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri, între orele 0700 – 1300.

Leave a Response