|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Președintele Constantin Rădulescu: TOATE primăriile din Vâlcea au primit sume din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

radulescu-consiliul-judetean

 

Joi, 22 martie, în ședință extraordinară, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat repartizarea sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019. La impozitul pe venit este vorba de o sumă totală de 232,62 milioane de lei, ce a fost împărțită tuturor celor 89 de primării din județ, plus CJ Vâlcea. Astfel, cele mai mari sume le-au primit următorele unități administrativ-teritoriale: Primăria Râmnicului – 88,18 milioane de lei; Consiliul Județean – 58,5 milioane de lei; Primăria Drăgășani – 9 milioane de lei; Primăria Budești – 5 milioane de lei, Primăria Frâncești – 2,3 milioane de lei; Primăria Mihăești – 2,17 milioane de lei, Primăria Călimănești – 4 milioane de lei; Primăria Horezu – 4,22 milioane de lei; Primăria Băbeni – 3,2 milioane de lei, etc. În conformitate cu prevederile din Legea Bugetului de stat pe anul 2019, în anul acesta, prin derogare de la prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează următoarele cote: 15%, la bugetul local al judeţului; 60%, la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 17,5%, într-un cont distinct, deschis pe seama administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Potrivit dispoziţiilor din Legea Bugetului de stat pe anul 2019, suma corespunzătoare cotei de 17,5%, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, în completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ, pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel: 450 lei /locuitor/an/pentru judeţ, dar nu mai mult de 275 milioane lei/ an/ judeţ; nu mai puţin de 12 milioane lei/an/municipiu; nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş; 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună. În vederea repartizării sumelor din impozitul pe venit, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a transmis Consiliului Judeţean Vâlcea, în baza adresei nr. 462637 din 15.03.2019 a Ministrului Finanţelor Publice, modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul judeţului pentru anul 2019 şi nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităţilor administrativ teritoriale. Impozitul pe venit, pentru anul 2019 la nivelul judeţului Vâlcea , este estimat a se încasa la nivelul de 251.490 mii lei, din care: 37.724 mii lei, reprezintă 15% la bugetul judeţului; 150.894 mii lei, reprezintă 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; 18.862 mii lei, reprezintă 7,5% fond la dispoziţia Consiliului Judeţean care se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 44.010 mii lei, reprezintă 17,5% cote defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale sunt estimate la nivelul de 187.402 mii lei.

(Petre Coman)

Leave a Response