|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de reabilitare trotuare şi iluminat public pe strada Ştirbei Vodă, aprobat de Consiliul Local 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare trotuare şi iluminat public strada Ştirbei Vodă tronson cuprins între Centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”, la valoarea totală de 5.291.751 lei fără TVA. Strada Ştirbei Voda este o strada cu circulaţie auto intensa, aceasta fiind strada de legătură cu oraşul Băile Olanesti. Porţiunea de strada care obiectul prezentei documentaţii este legătură intre centrul municipiului Ramnicu Valcea si parcul Zăvoi. Pe strada Ştirbei Voda, intersectie cu strada Carol I si intersectie cu strada Gabriel Stoianovici, pe partea stanga, sunt amenajate locuri de parcare pentru autovehicule. În prezent finisajul trotuarelor este divers, fiind parţial placaj marmura, parţial pavele de beton si parţial asfalt, prezentând degradari accentuate in anumite zone. Scările existente sunt parţial ciobite si nu exista rampe pentru persoane cu disabilitati. Lucrările de intretinere au fost realizate permanent, dar au fost realizate pe porţiuni, ceea ce a condus la un aspect neunitar si dezordonat. Pentru iluminatul public existent nu au fost realizate in timp, modernizări importante. Pentru iluminatul pietonal s-au amplasat corpuri de iluminat numai pe trotuarul de sud, pe o porţiune din traseu. În timp, pe stâlpii de iluminat au fost amplasate reţele pentru internet, TV, telefonie, acestea avand un impact negativ din punct de vedere estetic. „Prin proiectul propus se urmăreşte in primul rand asigurarea siguranţei in exploatare pentru pietoni prin refacerea finisajelor trotuarelor si prin refacerea sistemului de iluminat public; pentru autovehicule prin reorganizarea parcarilor in zona. De asemenea se urmăreşte fluidizarea traficului auto si creşterea locurilor de parcare prin reorganizarea parcarilor si realizarea de noi parcari auto in asa fel incat intrarea si ieşirea din parcare sa nu blocheze circulaţia pe strada. Ca efect secundar, dar cu impact major, se urmăreşte imbunatatirea din punct de vedere estetic a imaginii zonei. Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic pentru a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii sunt refacerea trotuarelor cu înlocuirea imbracamintii acestora cu pavele din granit si piatra naturala si parţial cu asfalt. Trotuarele se refac cu latimi variabile, conform situatiei din teren. In anumite zone este propusa latirea zonei de trotuar sau îngustarea acestuia pentru a realiza noi locuri de parcare. Se vor considera cote obligatorii cotele de intrare in clădiri si cota pârtii carosabile a străzilor. Vor fi prevăzute rampe pentru persoane cu disabilitati pentru acces pe toate suprafeţele de trotuare. Se vor reface treptele existente pe trotuare si se vor reface acolo unde este cazul treptele de acces in clădiri. Se vor desface toate imbracamintile existente, se indeparteaza nisipul si pietrişul pana la stratul de balast stabilizat, se aşterne o sapa din beton peste care se vor monta imbracamintile din pavaj si piatra cubica de granit. Se va renunţa la spatiile verzi inguste existente de-a lungul trotuarelor, acestea fiind greu de intretinut. Se vor monta garduri de protectie pentru pietoni, metalice, vopsite in camp electrostatic. Vor fi desfăcute toate bordurile existente. Se vor monta borduri din granit pentru delimitare spatii verzi şi pentru delimitarea carosabilului. Se propune reorganizarea locurilor de parcare astfel: parcarile existente pe strada Ştirbei Voda, langa trotuarul de sud, vor fi orientate la 45°, fiind mai uşor pentru autoturisme sa faca manevrele de intrare si ieşire din parcare, fara a produce blocaje îndelungate in circulaţia auto pe strada; vor fi organizate locuri de parcare noi, adiacent trotuarului de sud al străzii Ştirbei Voda, cu locuri de parcare amplasate paralele cu carosabilul; vor fi organizate locuri de parcare noi, adiacent trotuarului de nord al străzii Ştirbei Voda, cu locuri de parcare amplasate paralele cu carosabilul si locuri de parcare amplasate la 45° amenajate in zona băncii Reiffeisen si a Casei Memoriale Anton Pann; parcarile existente pe strada Carol I, in apropierea intersecţiei cu strada Ştirbei Voda vor fi orientate la 45°, fiind refăcut carosabilul in toata zona si deasemenea se va amenaja trotuar cu latime variabila adiacent clădirii Winmarkt pentru acces pietonal la aceste locuri de parcare. Prin proiectul tehnic se va avea in vedere prevederea de locuri de parcare pentru persoane cu diuzabilitati, conform legislaţiei in vigoare. În vederea fluidizării circulaţiei, preluarea fluxului de circulaţie de pe strada Gabriel Stoianovici, strada Ştirbei Voda si invers, pentru a exista posibilitatea întoarcerii autovehiculelor, se propune un sens giratoriu. Deoarece vor fi afectate suprafeţe de carosabil datorita înlocuirii bordurilor, creării de noi locuri de parcare si a lăţirii sau îngustării trotuarelor, se propune refacerea imbracamintii de asfalt pe partea carosabila a străzilor afectate de lucrări sa fie in întregime refăcut. Se propune frezarea imbracamintii de asfalt existenta si turnarea de asfalt nou atat pe zona de carosabil existent cat si pe zonele de parcare nou propuse. Dupa realizarea asfaltarii vor fi realizate marcaje rutiere conform normelor si vor fi amplasate indicatoare rutiere conforme”, se arată în raportul tehnic al Primăriei Râmnicului.

Leave a Response