|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului organizează joi dezbatere publică a proiectului de buget local pentru anul 2016 

Ion Gigi Matei

 

 

Joi, 21 ianuarie, la ora 17.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea va avea loc dezbaterea publică a proiectului de buget local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2016. Proiectul de buget local 2016 este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro) din data de 15.01.2016. Cetăţenii Râmnicului sunt invitaţi să participe la această dezbatere în care se vor stabili principalele linii de dezvoltare ale municipiului pentru anul 2016. În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 941/19.12.2015 a fost publicata Legea bugetului de stat pe anul 2016 – nr. 339/18.12. 2015. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. În temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transpartenta decizionala in administratia publica, care stipulează că „în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass – media centrala sau locala, dupa caz”, iar la alin 7 prevede că „autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ” şi de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la art. 8 că procesul bugetar este deschis si transparent, aceasta realizandu-se prin dezbatere publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia, era necesar a se publica proiectul de buget pentru anul 2016, precum si organizarea unei dezbateri publice a acestuia inainte de a fi supus aprobarii consiliului local.

Leave a Response