|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Credit de la Eximbank pentru lucrările de modernizare a centrului Râmnicului 

lucrari_centru

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 decembrie 2015, a aprobat ca perioada de tragere a creditului contractat de la Banca de Export Import a României – Eximbank pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local să fie prelungită până la data de 4 iunie 2016. Totodată, a fost modificată anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2015 prin care au fost stabilite obiectivele de investiţii publice ce urmau a fi finanţate din împrumutul bancar în sensul scoaterii din listă a trei obiective de investiţii, respectiv „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (88, S7/2, 04, 20)”, „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, 03, 06, 07, 08, 18)”, precum şi „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (S3, H2, R4, 51 A, 113, 129, 131, 132, A1)” şi înlocuirea acestora cu obiectivul de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Astfel că din creditul de 20 milioane de lei, 11 milioane de lei vor merge la proiectul „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Orice modificare, prin redistribuirea finanţării rambursabile între obiectivele de investiţii, se va efectua cu aprobarea Consiliului Local şi cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Prin contractul din 4 iunie 2015, încheiat cu Banca de Export Import a României, s-a semnat contractul de credit pentru asigurarea cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale, contract valabil pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 4 iunie 2015 şi pâna la data de 4 iunie 2025, în următoarele condiţii: termen de utilizare a creditului – 10 ani (120 luni); perioadă de tragere (consum) – 1 an (12 luni); perioadă de rambursare – 9 ani (108 luni). Deoarece în perioada anului 2015 din totalul sumei de 20 milioane de lei s-au efectuat trageri în sumă 388.200 lei, reprezentând 2% din valoarea împrumutului contractat, rezultă un sold neutilizat la data de 31 decembrie 2015 de 19,6 milioane de lei. Astfel, Municipiul Rm. Vâlcea poate să efectueze trageri şi în anul 2016 din suma rămasă în sold cu aprobarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanţe.

Leave a Response