|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat construirea unui cimitir la Râureni 

cimitir

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară luna trecută, a aprobat achiziţionarea prin cumpărare a terenului în suprafaţă totală de 27.500 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Târgului Râureni. Achiziţionarea terenului se va face în vederea realizării Cimitirului public din zona Târgului Râureni, numai după obţinerea acordului notarial al tuturor proprietarilor cu privire la vânzarea terenurilor deţinute în proprietate şi afectate de realizarea acestei investiţii. Preţul de cumpărare a terenului în suprafaţă totală de 27.500 mp este de 7 euro/mp, aşa cum s-a stabilit prin rapoartele de evaluare întocmite de evaluator atestat ANEVAR. Cheltuielile aferente întocmirii documentaţiilor tehnice de cadastru, precum şi cele pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor-terenuri vor fi suportate din bugetul local al municipiului. Având în vedere ca la această dată autoritatea publica locală se află într-o situaţie critică, determinată de faptul că nu mai pot fi rezolvate cererile locuitorilor municipiului nostru privind acordarea unor locuri de veci în cimitirele publice, întrucât în cele două cimitire aflate în proprietatea municipiului şi în administrarea SC Piețe Prest SA, respectiv Cimitirul Sf. Ion şi Cimitirul Cetăţuia, nu mai sunt disponibile asemenea locuri, iar municipiul nu deţine în proprietate teren în vecinătatea acestora care să primească destinaţia de cimitir, s-a impus identificarea unor posibile amplasamente pentru amenajarea unui nou cimitir public. Astfel, a fost identificată o suprafaţă de 2,75 ha în zona Târgului Râureni, aparţinând unor proprietari privaţi, iar în baza referatului nr. 27292/6 august 2013, au fost demarate procedurile legale, de către Direcţia Urbanism şi Direcţia Achiziţii Publice, pentru întocmirea studiului de oportunitate necesar obţinerii avizului de oportunitate, precum şi pentru întocmirea documentaţiei de urbanism precizată în Certificatul de Urbanism mai sus menţionat. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266/29 decembrie 2014 a fost aprobat Planul Urbanistic de Zonă (PUZ) „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”, suprafaţa luată în studiu fiind de 23 ha. Termenul de valabilitate ai documentaţiei aferentă Planului Urbanistic de Zonă este de 5 ani de la data aprobării. Conform memoriului de prezentare, aferent PUZ Cimitir Râureni, suprafaţa propusă pentru amenajare este de 27.500 mp si este împărţită astfel: clădiri anexe cimitir (capela, mausoleu-osuar, administraţie, depozitare, grupuri sanitare, spaţiu acoperit pentru parastase, comemorări) – 550 mp; suprafaţă aferentă cimitir – 20.075 mp; circulaţii carosabile (inclusiv parcajele) – 3300 mp; circulaţii pietonale – 825 mp; spaţii verzi/plantaţii – 2750 mp. În vederea achiziţionării sau după caz a demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, au fost identificaţi proprietarii terenurilor afectate de realizarea cimitirului, în număr de 9 şi a fost întocmit în luna mai a anului 2015 un raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a acestor terenuri, de către un evaluator atestat ANEVAR. Valoarea de piaţă a terenurilor, rezultată în urma întocmirii rapoartelor de evaluare este de 7 euro/mp. Menţionăm că în urma întâlnirii care a avut loc la Primăria municipiului cu o parte dintre cei 9 proprietari ai terenurilor afectate de realizarea Cimitirului Râureni, în cadrul căreia aceştia şi-au exprimat acordul de principiu pentru vânzarea către municipiu a suprafeţelor deţinute în proprietate în acest punct, au fost întocmite adrese prin care s-a solicitat şi acordul scris al acestora, un număr de 6 6 proprietari exprimându-şi şi în scris acest acord.

(Petre Coman)

Leave a Response