|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Hidroelectrica a ajuns în SAPĂ DE LEMN 

remus-borza-hidroelectrica

 

  • scoate la licitaţie patru microhidrocentrale amplasate în judeţul Vâlcea

 

Recent, societatea Hidroelectrica a scos la vânzare, prin metoda licitaţiei deschise cu strigare, mai multe active proprii, din care patru se află pe teritoriul judeţului Vâlcea. Cele patru active sunt: microhidrocentrală din bazinul râului Boia, CHEMP Boia 2 (preț pornire – 1,24 milioane de lei); microhidrocentrală din bazinul râului Boia, CHEMP Boia 3 (preț pornire – 1,24 milioane de lei); microhidrocentrală din bazinul râului Bistricioara, CHEMP Horezu 2 (preț pornire – 2,89 milioane de lei); microhidrocentrală din bazinul râului Boia, CHEMP Boia 1 (preț pornire – 8,7 milioane de lei). În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul Hidroelectrica în plicuri sigilate, până la data limită de 13 noiembrie 2015, acest termen fiind termen de decădere, documentele de participare la licitaţia deschisă cu strigare solicitate prin dosarul de prezentare. Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face numai în prezenţa ofertanţilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora, la data de 18 noiembrie pentru microhidrocentralele din bazinul râului Boia (Boia 2 şi Boia 3) şi la data de 19 noiembrie 2015, pentru microhidrocentralele Horezu 2 şi Boia 1. Menționăm că prețurile de pornire ale celor patru pachete de CHEMP-uri propuse spre vânzare nu includ TVA pentru că sunt îndeplinite prevederile din Codul Fiscal privind încadrarea acestei vânzări ca transfer de active la care nu se aplică TVA. Se solicită cumpărătorilor să asigure continuitatea activității de producere a energiei electrice potrivit reglementărilor, licențelor, emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe o perioadă de minim 5 ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Se aduce la cunoștință potențialilor ofertanți faptul că activitatea desfășurată în cadrul activelor ce fac obiectul vânzării este o activitate reglementată care este supusă prevederilor legislației specifice sectorului energetic. Se solicită cumpărătorilor să își asume obligația de a exploata microhidrocentralele supuse vânzării, ca parte a Sistemului Energetic Național, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a celorlalte reglementări legale în vigoare, precum și a regulilor prescripțiilor și normelor existente stabilite și agreate de Autoritatea Națională de Reglementare din Domeniul Energiei, și a legislației de mediu. Obligația cumpărătorilor se va referi atât la legislația în vigoare, cât și la actele normative astfel cum pot fi ele modificate de autoritățile competente, inclusiv ca urmare a alinierii legislației românești la standardele UE. Cumpărătorii îşi vor asuma, dacă este cazul, programul de investiții pentru protecția mediului în conformitate cu obiectivele și obligațiile de mediu stabilite de autoritatea competentă de mediu. În situația adjudecării activelor de către persoane fizice sau juridice străine (inclusiv în situația în care acestea fac parte dintr-un consorțiu), în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, urmează ca acestea să-și constituie o societate cu sediul în România. Elementele de patrimoniu care intră sub incidența Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia și a Noului Cod Civil nu fac obiectul acțiunii de vânzare a pachetului de active. Cumpărătorii îşi vor asuma obligația de a prelua integral personalul Hidroelectrica ce își desfășoară activitatea în activele (microhidrocentrale) supuse vânzării la data transferului activelor cu respectarea obligațiilor și drepturilor decurgând din contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul Hidroelectrica. De asemenea, cumpărătorii îşi vor mai asuma obligația de a permite accesul vânzătorului în incinta activelor și de a prezenta documentele solicitate de vânzător pentru verificarea exploatării în nume propriu a activelor pentru o perioadă de cinci ani și menținerea obiectului de activitate.

(Petre Coman)

Leave a Response