|miercuri, mai 12, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a scos la concurs postul manager la Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

consiliul-judetean

 

Luna viitoare, Consiliul Judeţean Vâlcea va organiza concursul de proiecte de management pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Calendarul concursului este următorul: 2 noiembrie 2015 – termenul-limită pentru depunerea dosarului de concurs şi a proiectelor de management de către candidaţi la sediul autorităţii; 4-16 noiembrie 2015 – analiza individuală a proiectelor de management de către membrii Comisiei de concurs etapa I; 17 noiembrie 2015 – notarea proiectelor de către Comisia de concurs, în grila de notare; 18 noiembrie 2015 – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a mediei pe care au obţinut-o în prima etapă a concursului, precum şi la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii, al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia; 19 noiembrie 2015 – termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor asupra mediilor obţinute în prima etapă a concursului; 20-24 noiembrie 2015 – soluţionarea contestaţiilor din prima etapă a concursului; 25 noiembrie 2015 – aducerea la cunoştinţa contestatarilor din prima etapă, prin e-mail, a rezultatului soluţionării contestaţiilor acestora, precum şi la cunoştinţa publica prin afişare la sediul autorităţii, al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia; 26 noiembrie 2015 – interviul (care este public) etapa a II-a; 27 noiembrie 2015 – aducerea la cunoştinţa candidaţilor admişi în a doua etapă a concursului, prin e-mail, a mediei generale obţinute la concurs, precum şi la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii, al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia; 30 noiembrie 2015 – depunerea contestaţiilor asupra mediei generale obţinute la concurs; 2-4 decembrie 2015 – soluţionarea contestaţiilor asupra mediei generale obţinute la concurs; 7 decembrie 2015 – aducerea, prin e-mail, la cunoştinţa contestatarilor din a doua etapă, a rezultatului soluţionării contestaţiilor acestora, precum şi la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii, al instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia; 8-14 decembrie 2015 – emiterea dispoziţiei de aprobare a rezultatului final al concursului, proiectului de management câştigător şi duratei pentru care se va încheia contractul de management; 15 decembrie 2015 – aducerea, prin e-mail, la cunoştinţa managerului care a promovat concursul, că în termen de maximum 30 de zile se va negocia şi încheia contractul de management, precum şi la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii, al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia. Condiţiile de participare la concurs: cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, dacă cunoaşte foarte bine limba română, scris şi vorbit; capacitate deplină de exerciţiu; studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă; întruneşte condiţii de pregătire în domeniul management educaţional, sau experienţă managerială de minimum 3 ani dobândita în conducerea unei instituţii publice de cultură; experienţă profesională de minimum 5 ani; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile, în ultimii 10 ani; nu a suferit condamnări penale sau civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a unei limbi străine de circulaţie internaţională, etc.

Leave a Response